Europska unija i međunarodna suradnja

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava  (MRMS) sudjeluje, u okviru svojih nadležnosti, u postupcima izrade, usuglašavanja i utvrđivanja stajališta za sastanke Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPCSO). EPSCO Vijeće okuplja ministre država članica nadležne za zapošljavanje, socijalna pitanja, zdravstvo i zaštitu potrošača te nadležne europske povjerenike. Glavni ciljevi EPSCO Vijeća su povećanje zaposlenosti, poboljšanje radnih i životnih uvjeta te ostvarivanje visoke razine zdravlja ljudi i zaštite potrošača u EU.
 
Predstavnici MRMS-a, na stručnoj razini, sudjeluju u radu Radne skupine za socijalna pitanja, pripremnog tijela za rad EPSCO Vijeća. Radna skupina za socijalna pitanja bavi se zakonodavnim radom povezanim s politikom zapošljavanja i socijalnom politikom, kao i financijskim instrumentima u tim područjima.
 
Glavno pripremno tijelo EPSCO Vijeća je COREPER I (Odbor zamjenika stalnih predstavnika svih država članica) čija je glavna zadaća osiguravanje dosljednosti politika EU-a i postizanje dogovora i kompromisa o zakonodavnim i nezakonodavnim prijedlozima koji se upućuju Vijeću na usvajanje.
 
Predstavnici Ministarstva, uz Radnu skupinu i COREPER I, sudjeluju i u radu savjetodavnih odbora Vijeća EU – Odbora za zapošljavanje (EMCO) i Odbora za socijalnu zaštitu (SPC).
Navedeni Odbori imaju za zadaću promicati koordinaciju među državama članicama u pogledu politika zapošljavanja i tržišta rada, socijalne zaštite, socijalne uključenosti, mirovina i zdravstvene zaštite.