Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Najčešća pitanja vezana za Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom možete pronaći u izboniku ispod.