Raspored događanja

Događanja na ministarskoj razini


27. - 28. travnja 2020., Zagreb - Neformalni sastanak ministara za zapošljavanje i socijalnu politiku

Europska unija suočena je sa značajnim promjenama u svijetu rada i nizom demografskih i socijalnih izazova. Negativni demografski trendovi, nedostatak vještina potrebnih za tržište rada budućnosti, neravnoteža između poslovnog i privatnog života i nedovoljna zastupljenost žena na tržištu rada zahtijevaju kvalitetna rješenja te će rasprava ministara biti usredotočena na pronalaženje odgovora na trenutne i buduće izazove.


28. travnja 2020., Zagreb - Sastanak EU ministara za zapošljavanje i socijalnu politiku s ministrima  država Zapadnog Balkana

Nastavno na neformalni sastanak EU ministara za zapošljavanje i socijalnu politiku u suradnji s Europskom komisijom organizirat će se sastanak s ministrima država Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija). Gospodarstva europskih država sve su povezanija te je potrebno održavati redoviti dijalog i sa državama koje nisu članice EU. Potreba za radnom snagom u stalnom je rastu te sve veći broj radnika dolazi iz država u susjedstvu Hrvatske. Te  je procese potrebno analizirati kako bismo osigurali odgovarajuću ravnotežu na našim tržištima rada te sigurnost za radnike i poslodavce.


12. - 13. svibnja 2020., Dubrovnik - Konferencija: Vještine - temelj za povećanje konkurentosti i zapošljivosti

Konferencija će se usredotočiti na važnost vještina u kontekstu jačanja konkurentnosti radne snage i gospodarstva Europske unije s obzirom na izazove koji proizlaze iz novih industrija i brzog tehnološkog razvoja. Predstavnici institucija EU, vlada država članica, socijalnih partnera i poslovnog sektora raspravljat će o potrebi predviđanja i planiranja vještina za jačanje rasta i povećanje zapošljivosti. U tom kontekstu, Konferencija će istražiti modele za kontinuirano osposobljavanje, usavršavanje i prekvalifikaciju i njihove izvore financiranja, posebno Europski socijalni fond. Stjecanje vještina nužno je učiniti održivim, sveobuhvatnim i dostupnim što većem broju nezaposlenih i nezaposlenih, ali i tvrtkama koje imaju ograničene resurse za provođenje programa stjecanja vještina.
 
 

Događanja na stručnoj razini


26. i 27. ožujka 2020., Zagreb - Sastanak Odbora za zapošljavanje (EMCO) koji organizira predsjedništvo

Na sastanku će se razmatrati učinak demografskih trendova na tržište rada, te usvajati dio redovnih dokumenata vezanih uz Europski semestar, kao što su ključni pokazatelji izazova i uspješnosti politika zapošljavanja i socijalnih izazova u državama članicama.


14. - 15. svibnja 2020., Dubrovnik - Odbor Europskog socijalnog fond, sastanci tehničke radne skupine i plenarna sjednica odbora

 Sastanak Tehničke radne skupine Odbora Europskog socijalnog fonda i plenarni sastanak bit će posvećeni raspravama o napretku u provedbi Europskog socijalnog fonda među državama članicama. Također, jedna od glavnih tema odnosit će se na napredak u pripremi programskih dokumenata za novo financijsko razdoblje 2021. - 2027. te pregled napretka cjelokupnog procesa povezanog s budućim Europskim socijalnim fondom Plus.
Sastanak organizira Europska komisija u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava, Upravljačkim tijelom Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj.


28. i 29. svibnja 2020., Zagreb - Sastanak zajedničkog informacijskog sustava socijalne zaštite (MISSOC)

MISSOC je središnja baza podataka za tijela javne i državne uprave, profesionalne korisnike i europske građane, koja pruža aktualne informacije o zakonodavstvu koje se odnosi na socijalnu zaštitu, pogodnosti i uvjete u svim državama sudionicama. Na redovitom polugodišnjem sastanku raspravljat će se o aktualnim temama u području socijalne sigurnosti.


4. i 5. lipnja 2020., Zagreb - 13. sastanak Odbora europske mreže javnih službi za zapošljavanje

Sastanak u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osobito će se osvrnuti na utvrđivanje kompetencija i vještina skupina koje su udaljene od tržišta rada. To se odnosi na dugotrajno nezaposlene osoba te osobe u NEET statusu (mlade osobe između 18 i 24 godine koji nisu zaposlene, ne obrazuju se niti usavršavaju).  U sklopu sastanak težište će se staviti i na izazove s kojima se javne službe za zapošljavanje suočavaju tijekom razvoja relevantnih vještina zaposlenih i nezaposlenih osoba (usavršavanje/prekvalifikacija); s naglaskom na ulogu i odgovornost javnih službi za zapošljavanje u provođenju i evaluaciji programa osposobljavanja.