Zakon o zaštiti na radu

Popis mišljenja o primjeni Zakona o zaštiti na radu, kao i podzakonskih propisa donesenih temeljem toga Zakona, nalazi se u nastavku:
 
 1. Obveze poslodavca prema učenicima na praksi
 2. Alkohol i druga sredstva ovisnosti - postupak provjere
 3. Prijava gradilišta i plan izvođenja radova
 4. Pojedine isprave zaštite na radu i procjena rizika u slučaju promjene naziva društva odnosno izdvajanja društva
 5. Dokumentirane informacije o sudjelovanju radnika odnosno njihovih predstavnika u procjenjivanju rizika
 6. Obavješćivanje nadležnog inspekcijskog tijela o događajima ozljeda na mjestu rada
 7. Izrada te sadržaj Plana evakuacije i spašavanja
 8. Ugovaranje i obavljanje poslova zaštite na radu
 9. Osposobljavanje za rad na siguran način ustupljenih radnika i druga pitanja provedbe zaštite na radu
 10. Polaganje stručnih ispita iz zaštite na radu - za stručnjake zaštite na radu te za koordinatore I i II
 11. Rad stranaca
  1. The Work of foreign workers
 12. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za koordinatora I i status koordinatora II
 13. Rad s ručnom motornom (lančanom) pilom i poslovi s posebnim uvjetima rada
 14. Sadržaji zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme te zaključna ocjena u odnosu na raspoloživost dokumentacije za uporabu i održavanje
 15. Primjena odredaba Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme
 16. Obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada
 17. Pregledi odnosno ispitivanja sredstava rada u okolnostima epidemije koronavirusa
 18. Revidiranje procjene rizika u okolnostima epidemije koronavirusa
 19. Zajednički nastup ovlaštenih osoba na tržištu u vezi ispitivanja radnog okoliša
 20. Sudionici u ispitivanju radne opreme i radnog okoliša
 21. Kvalificirani elektronički potpis Zapisnik
 22. Posebni uvjeti za obavljanje poslova tesara
 23. Prijevod dokumentacije za strane radnike
 24. Zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način
 25. Priznavanje potvrde o umjeravanju mjerne i ispitne opreme