Samostalni sektor za socijalno partnerstvo

Služba za socijalno partnerstvo  Antonija Šakić           

tel: 01 6106 343
fax: 01 6109 171