Samostalni sektor za reviziju i nadzor medicinskog vještačenja

Načelnica Samostalnog sektora dr. sc. Željka Martinović

tel: 01 6468 476