Uprava za rad i zaštitu na radu

Ravnatelj uprave Dražen Opalić

tel: 01 6106 641             
fax: 01 6109 171
 


Načelnica Sektora za radne odnose  Josipa Klišanin

tel: 01 6106 510
fax: 01 6109 171
  

Voditeljica Službe za rad Marina Gašpar Lukić

tel: 01 6109 235
fax: 01 6109 171
 

Služba za unaprjeđenje i razvoj radnog zakonodavstva            

tel: 01 6106 672
fax: 01 6109 171Načelnica Sektora za kolektivne radne odnose i međunarodnu suradnju na području rada Anita Zirdum

tel: 01 6106 672
fax: 01 6109171


Voditeljica Službe za kolektivne radne odnose i administrativnu suradnju u području upućivanja radnika Olivera Fišeković  

tel: 01 6106 313
fax: 01 6109 171


Voditelj Službe za međunarodnu suradnju na području rada

tel: 01 6106 576
fax: 01 6109 171
   Načelnica Sektora za zaštitu na radu Marina Borić 

tel: 01 6459 230
fax: 01 6109 171
 

Voditelj Službe za zaštitu na radu Ivica Orač-Šukelj

tel: 01 5557 088
fax: 01 6109 171
 
Voditelj Službe za unapređivanje sigurnosti na radu i ovlaštenja Muhidin Omerdić

tel: 01 6459 226
fax: 01 6109 171