Akademija socijalne skrbi

Akademija socijalne skrbi osnovana je kao javna ustanova u svrhu organiziranja i provođenja stručnog usavršavanja stručnih i drugih radnika u sustavu socijalne skrbi te standardizacije obveznih i specijaliziranih programa stručnog usavršavanja.
 

Adresa i kontakti:

Savska cesta 106, 10 000 Zagreb

Ured ravnateljice
Tel.  01/8888 542
Mob. 099/2719 415
E-mail: pisarnica@asosk.hr 
 
Služba za stručno usavršavanje radnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad i Centra za posebno skrbništvo
01/8888 547
 
Služba za pripravnike
01/8888 555
 
Služba za superviziju, obuku mentora i savjetnika
01/8888 546
 
Služba za evaluaciju
01/8888 556
 
Služba za javnu nabavu i informatizaciju
01/8888 544

Služba za pravne i opće poslove te upravljanje ljudskim potencijalima
01/8888 551
 
Služba za financije i računovodstvo
01/8888 552

 

Javna nabava:


Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017, 144/20 i 30/23), Plan nabave Akademije socijalne skrbi i sve njegove promjene objavljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.hr/procurement-plans-all).
 
Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017, 144/20 i 30/23), Registar ugovora i sve njegove promjene također se objavljuju u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.hr/contracts).

Dokumenti:
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Izmjena Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 
Izjava o nepostojanju sukoba interesa i Obavijest

Informacije o trošenju sredstava za 2024. godinu


Službenik za informiranje:


Službenik za informiranje Akademije socijalne skrbi - Mirjana Bukovac, kontakt: pisarnica@asosk.hrObjave

10.6.2024. Obavijest o rezultatima Javnog poziva na temu Javni nastupi i komunikacija s medijima
24.5.2024. Javni poziv - za dostavu programa usavršavanja, materijala za provedbu programa usavršavanja i iskaz interesa predavača za provođenje programa usavršavanja Akademije socijalne skrbi