Održana 10. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

U srijedu, 13. ožujka 2024. održana je 10. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, a na kojoj su predstavnici javnih tijela predstavili s Izvješća o radu.
 
Sjednicu Nacionalnog vijeća otvorio je predsjednik Dražen Opalić. Na sjednici je predstavljeno Izvješće o radu Državnog inspektorata nadležnog za poslove zaštite na radu za 2023. godinu pri čemu je poseban naglasak stavljen na problematiku smrtnih ozljeda na radu u djelatnosti graditeljstva.

Privremene podatke prikaza statističkih podataka o ozljedama na radu za 2023. godinu pedstavilo je Hrvatski zavoda za zdravstveno osiguranje stavljajući naglasak na podatke koji ukazuju na porast broja ozljeda na radu, ali i činjenicu da se iz godinu u godinu povećava regresni iznosi koje poslodavci uplaćuju HZZO-u zbog ozljeda na radu.

Na sjednici se raspravljalo i o provedbi nadzora i revizije nad radom ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu.

Nadalje, predsjednik Vijeća Dražen Opalić predstavio je vodič „Prava i obveze iz Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu“, namijenjen našim, ali i posebno stranim radnicima zaposlenim u Republici

Hrvatskoj kojim će radnici, na brz i jednostavan način dobiti informacije o svojim pravima i obvezama iz radnog odnosa i zaštite na radu.
 
Na kraju sjednice članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu predložili su osobe koje će ministar nadležan rad Odlukom imenovati kao članove Povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrade radi unapređivanja zaštite na radu. Nagrada i priznanja dodijeliti će se prilikom obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu.
 
Na sjednici su, uz predsjednika Dražena Opalića kao članovi prisustvovali Ljubomir Pintarić, Boris Antunović, Nenad Seifert i Marina Borić i gosti Goran Beroš iz Državnog inspektorata i Dražen Kapusta iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pisane vijesti