Uputa o prevođenju radnih mjesta u javnim službama

U skladu s člankom 26. Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine, broj 22/2024), uputu za prevođenje radnih mjesta propisanih do sada važećim propisima, po potrebi, daje ministar nadležan za rad.