24.1.2024. Poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji/e su se prijavili/e na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji/e su se prijavili/e na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 148/23, od 13. prosinca 2023. godine.