Prijava isplate primitaka po osnovi rada putem digitalnih radnih platformi (Obrazac JOPPD)

Zbog primjene odredaba Zakona o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 - Odluka USRH) prilagođen je Pravilnik o porezu na dohodak u dijelu izvješćivanja o isplatama primitaka na osnovu rada putem digitalnih radnih platformi u Obrascu JOPPD, odnosno dopunjeni su prilozi 1. i 3. Obrasca JOPPD.

Prilog 1. Obrasca JOPPD, koji se odnosi na podnositelje izvješća, proširuje se za još jednu oznaku, oznaku 14., koja se odnosi na Poslodavca digitalnu radnu platformu ili agregatora. Time se obvezuje poslodavca digitalnu radnu platformu ili agregatora da sve isplate primitaka primateljima - platformskim radnicima po osnovi rada (dohodak od nesamostalnog rada, drugi dohodak) na Obrascu JOPPD podnosi s oznakom 14.

Nadalje, propisuje se nova oznaka primitka u Prilogu 3. Obrasca JOPPD 4057 Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak po osnovi rada putem digitalnih radnih platformi kojom se iskazuju oporezivi primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak po osnovi rada putem digitalnih radnih platformi.
Time se digitalnim radnim platformama, koje su dužne izvršiti provjeru putem sustava ePorezna, omogućuje uvid o stanju isplaćenih primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak koji je fizička osoba kojoj dodjeljuje posao ostvarila radom putem digitalnih radnih platformi.

Na taj način, razmjenom podataka nadležnih tijela kontrolira se eventualno postojanje ugovornog odnosa za fizičku osobu koja je radom putem digitalnih radnih platformi u pojedinom kvartalu kalendarske godine ostvarila primitak veći od 60 % brutoiznosa tri mjesečne minimalne plaće. Naime, ako digitalna radna platforma ili agregator na temelju izvršene provjere utvrdi da je primitak za obavljeni rad fizičke osobe u pojedinom kvartalu kalendarske godine veći od limitirane visine od 60 % brutoiznosa tri mjesečne minimalne plaće, fizička osoba kod tog poslodavca više ne može posao obavljati na temelju ugovora o djelu ili drugog obveznopravnog ugovora već samo na temelju sklopljenog ugovora o radu.

Pisane vijesti