Svjetski dan djece 2023.

Svake godine 20. studenog obilježava se Svjetski dan djece, na dan kada je 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta.

Konvencija, kao međunarodni dokument Ujedinjenih naroda, sadrži univerzalne standarde koje države moraju jamčiti svakom djetetu, a do danas ju je potpisalo 196 zemalja, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u povijesti. 

Unaprjeđivanje prava i položaja djece jedan je od prioriteta Republike Hrvatske koja kontinuirano provodi niz aktivnosti usmjerenih na promicanje i ostvarivanje dječjih prava.

Prepoznajući zalaganje pojedinaca u unaprjeđeneju prava djece u Hrvatskoj, a povodom Svjetskog dana djece, Ministarstvo će dodijeliti Nagrade za promicanje prava djeteta u 2023. godini.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta. Godišnje nagrade dodjeljuju se pojedincima i/ili grupi pojedinaca za najznačanija ostvarenja na različitim područjima promicanja prava djeteta u protekloj godini.

Aktivnosti zaštite prava djece provode se u suradnji ključnih dionika i pružanjem integrativnih usluga, poštujući najbolji interes, mišljenje i privatnost djeteta.

 


Pisane vijesti