Javni poziv za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora za pružanje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Javni poziv za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora za pružanje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Poziv je objavljen za pružanje sljedećih usluga:
 
  1. organizirano stanovanje za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi
  2. organizirano stanovanje za djecu s problemima u ponašanju i
  3. smještaj u kriznim situacijama za žrtve obiteljskog nasilja.
 
Postupak se provodi u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23).
 
Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 7. kolovoza 2023. godine do 23:59 sati.