Održana završna konferencija EU Jamstva za svako dijete gdje su predstavljeni rezultati projekta

Nakon 33 mjeseca provedbe pilot-programa „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj”, financiranog sredstvima Europske unije, u Međimurskoj je županiji poboljšan pristup cjelovitim uslugama zaštite djece i obitelji, uključujući osnaživanje roditelja i skrbnika te uslugama rane intervencije u djetinjstvu, a djeca koja nemaju pristup vrtiću dobila su priliku za učenje kroz igru. Zaključci su to sa završne konferencije održane u Čakovcu u četvrtak, 29. ožujka 2023., posvećene uspješnoj provedbi aktivnosti u sklopu EU Jamstva za svako dijete, koje je provodio UNICEF u suradnji s 12 provedbenih partnera na terenu, sedam jedinica lokalne samouprave, Međimurskom županijom i Vladom Republike Hrvatske.

Za poboljšanje životnih uvjeta i osiguravanje boljih startnih pozicija za svako dijete u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti nužna je kvalitetna međusektorska suradnja između različitih sustava te približavanje usluga korisnicima i prilagodba njihovim specifičnim potrebama. Upravo su s tim ciljem u provedbu, uz stručnjake, aktivno bili uključeni i predstavnici romske zajednice, a kako bi usluge bile dostupnije, izgrađena su četiri Centra za djecu i obitelji, a uspostavljeno je ukupno pet Centara za djecu i obitelji – u općinama Mala Subotica, Nedelišće, Podturen, Orehovica i Pribislavec. Centri će djeci, adolescentima i njihovim obiteljima osiguravati praktičnu i svakodnevnu podršku kroz integrirane usluge rane intervencije, podrške roditeljstvu, psihosocijalne podrške te prilike za učenje kroz igru.

Kako bi se dugoročno utjecalo na jednake prilike za svako dijete, uspješno se testirala i održivost aktivnosti i njihova mogućnost repliciranja u drugim sredinama, a u procesu je prihvaćanja od Vlade Republike Hrvatske i Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi Europskog jamstva za djecu, koji će se baviti izazovima dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.

„Drago nam je da je Hrvatska jedna od zemalja u kojoj se provodi pilot – program ‘Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete‘ financiran od strane Europske komisije. Cilj je projekta, koji provodimo s našim partnerima iz UNICEF-a, omogućiti pristup integriranim multidisciplinarnim, adekvatno financiranim uslugama u zajednici, uzimajući u obzir kako je prioritet EU razvoj usluga za djecu i dodatnih mehanizama podrške usmjerenih djeci u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Program je dao značajan doprinos izgradnji uključivog i otpornog društva, kao i prekidanju kruga siromaštva i socijalne nejednakosti. Preporuke iz ovog pilot programa kao i ostalih uključenih država EU implementirat će se u sve nacionalne dokumente zemalja članica, uvažavajući pri tome njihove specifičnosti“, izjavila je Tatjana Katkić Stanić, ravnateljica Zavoda za socijalni rad u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te Nacionalna koordinatorica EU Jamstva za svako dijete.

„Kad smo prije dvije godine započeli s provedbom ovog programa, bili smo uvjereni da ćemo ostvariti rezultate, ali nismo očekivali toliko pozitivnih promjena. Zahvalni smo Europskoj komisiji i svojim partnerima, koji su pokazali velik entuzijazam i predano radili za zajednički cilj – osiguravanje jednakih prilika za svako dijete, bez obzira na to tko je i gdje živi. Projekti poput ovoga daju nam snagu i nadu u bolju budućnost. Vjerujemo kako će iskustva iz Međimurja biti prepoznata na nacionalnoj i europskoj razini kao primjer kvalitetne međusektorske suradnje koja je osigurala uspješne rezultate za dobrobit djece i njihovih obitelji. Izazov pred nama jest održivost rezultata i širenje aktivnosti, ali vjerujemo kako će upravo Nacionalni akcijski plan stvoriti dobar temelj za širenje usluga za najranjiviju djecu u Međimurskoj županiji, ali i diljem Hrvatske”, izjavila je Regina M. Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.
 
„Kada se nađete pred problemima i izazovima uvjetovanima specifičnošću neke zajednice, nekog kutka svijeta, ključno je da slušate one koji u tom kutku svijeta žive, odnosno ljude koji se svakodnevno nose s konkretnim izazovima. U ime Međimurske županije zahvaljujem UNICEF-u na jednom sjajnom partnerstvu, na prepoznavanju istinskih potreba lokalne zajednice te na prepoznavanju činjenica na koje godinama upozoravamo - na važnost rada s djecom i na važnost pružanja jednakih šansi djeci koja odrastaju u deprivaciji, odnosno na drugačijem odgoju od najranijeg djetinjstva,“ istaknuo je župan Međimurske županije Matija Posavec, te naglasio kako je u programu sudjelovalo oko 2.000 djece, te 2.500 roditelja , brojni asistenti, učitelji, profesori, studenti. „Program je već dao rezultate, a osnivanjem resursnih centara, te novoformirane ustanove, ostavljaju čvrste temelje za daljnje razvijanje modela jačanja ljudi u zajednici, osobito djece. Rezultati ovog projekta pokazuju i da je Međimurska županija primjer socijalno osjetljivog okruženja u kojem je ulaganje u odgoj i obrazovanje djece prepoznato kao temelj budućnosti“, zaključio je župan.

 
Ostvareni rezultati po područjima

 
Zaštita djece i podrška obiteljima
 
 • Više od 500 djece i 600 roditelja obuhvaćeno je programima podrške obiteljima, među kojima su i radionice Rastimo zajedno i mi plus.
 • Više od 280 stručnjaka, uključujući i one koji usluge pružaju na terenu, te više od 20 romskih kulturnih medijatora educirano je o podršci roditeljstvu, vođenju slučajeva u multikulturalnom okruženju i efektivnim obiteljskim intervencijama te međusektorskoj suradnji i integrativnom pružanju usluga.
 
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 
 • Više od 300 djece (koja inače nemaju pristup vrtiću) koristi neformalne prilike za igru i učenje na četiri lokacije Centara igre.
 • Više od 210 odgojno-obrazovnih djelatnika i romskih pomoćnika educirano je za bolju primjenu inkluzivnih principa u svom radu.
 • Studenti Učiteljskog fakulteta odradili su praksu s djecom bez pristupa vrtiću.
 • 100 roditelja/skrbnika osnaženo je za pružanje podrške svojoj djeci u razvoju predčitačkih i predmatematičkih vještina.
 • Izmijenjen je kurikul studentske prakse predškolskog odgoja i obrazovanja te je više od 70  studenata dio prakse obavilo u multikulturalnom okruženju s djecom iz romske zajednice.
 • Izrađen je Kalkulator za izračun ekonomske cijene vrtića s ciljem unaprjeđivanja politika financiranja troškova predškolskog odgoja i obrazovanja i većeg obuhvata djece.
 
 
Rana intervencija za djecu s teškoćama u razvoju
 
 • Podrška mobilnih timova za ranu intervenciju i rani razvoj – osigurana je izravna podrška za više od 800 djece i 780 roditelja/skrbnika, neizravna podrška za više od 1000 djece i 600 roditelja/skrbnika, dok je roditeljima i skrbnicima pruženo više od 3000 usluga.
 • Više od  80 stručnjaka educirano je u područjima rane detekcije razvojnih odstupanja i pružanja rane razvojne podrške djeci s razvojnim odstupanjem, rizikom ili teškoćama i njihovim roditeljima/skrbnicima.
 • Razvijeni su online tečajevi za stručnjake o ranoj intervenciji, detekciji i podršci djeci s razvojnim odstupanjem, rizikom ili teškoćama i njihovim roditeljima/skrbnicima.
 • Izrađen je Nacrt akcijskog plana za rane intervencije u Međimurskoj županiji.
 
 
Razvoj i sudjelovanje djece i mladih
 
 • Više od 130 adolescenata sudjelovalo je u UPSHIFT programu za razvijanje poduzetničkih vještina i kreiranje rješenja u zajednicama.
 • Održane su konzultacije s djecom i mladima u razvoju Nacionalnog akcijskog plana za EU Jamstvo za svako dijete.
 
 
Razvoj politika
 
 • podrška izradi Nacionalnog akcijskog plana za EU Jamstvo za svako dijete
 • dubinske analize nacionalnih politika i praksi kao temelj za buduće akcije.
 
Više na Unicef Hrvatska
Foto: Danijel Soldo/Unicef

Pisane vijesti