Obrasci za polugodišnje izvješće o provedbi 3. godine trogodišnjih programa usmjerenih razvoju i širenju usluga za beskućnike za 2022./2023. godinu

Polugodišnji izvještaj sastoji se od Opisnog izvještaja, Financijskog izvještaja i Prikaza pojedinačnih troškova koje je potrebno dostaviti poštom u tiskanom i elektronskom obliku na USB priključku.
 
Uz obrazac Popis pojedinačnih troškova uz izvješće o napretku nije potrebno dostavljati financijsku dokumentaciju za pravdanje troškova. Navedena skenirana dokumentacija pohranjena na USB priključku dostavlja se uz završno izvješće.
 
Navedena 3 obrasca potrebno je u elektronskom obliku dostaviti u otvorenom formatu (Word, Excel) i zatvorenom (skenirani obrasci).
 
Izvješće je potrebno dostaviti poštanskim putem na adresu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za programe i projekte, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb.