Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023. i 2024. godinu


31. siječnja 2023. Privremeni rezultati
 

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva organizacije civilnoga društva usmjerene radu sa starijim osobama da se prijave za financijsku potporu programima u skladu s uvjetima ovog Poziva.
 
Organizacije civilnoga društva sukladno ovom Pozivu mogu  prijaviti program za sljedeća dva (2) prioritetna područja:
 
P1. Programi usmjereni unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti starijih osoba u lokalnoj zajednici - organiziranje dnevnih aktivnosti uz obavezno informiranje starijih osoba o mogućoj štetnosti ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i osvješćivanje javnosti o nužnosti borbe protiv nasilja nad starijim osobama
P2. Osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici - usluga prijevoza
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Poziva i traje od 14. studenoga 2022. do 14. prosinca 2022. godine.
 
Smatrat će se da je program valjano prijavljen ako je:
  • Cjelovita natječajna dokumentacija propisano postavljena u sustav www.financijskepodrske.hr najkasnije do 14. prosinca 2022. godine do 15:00 sati.
  • Dokument za verifikaciju dostavljen isključivo elektroničkom poštom na e-mail adresu starije.osobe@mrosp.hr. Ovaj dokument bit će prihvatljiv isključivo ukoliko je poslan do 14. prosinca 2022. godine do 18:00 sati.