Održana 149. sjednica Vlade RH

Na 149. sjednici Vlade RH, održanoj u srijedu 14. rujna 2022., između ostaloga, prihvaćen je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona.

Predloženim zakonom osigurava se ostvarivanje zaštite najosjetljivije skupine korisnika sustava socijalne skrbi, koji su bili korisnici prava na status roditelja njegovatelja/njegovatelja ili prava na naknadu za osobne potrebe u trenutku stupanja na snagu Zakona i kojima je to pravo priznato temeljem članka 312. Zakona, na način da im se, iznimno kao dan priznavanja prava uzima datum stupanja na snagu Zakona, tj. 17. veljače 2022. te se omogućava ujednačeni početak priznavanja prava i isplate naknade.

Također, kako bi se ujednačio početak priznavanja prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja, predlaže se od stupanja na snagu predloženih izmjena i dopuna dan priznavanja prava vezati uz dan podnošenja urednog zahtjeva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti, na isti način kako je uređeno i za neka druga prava koja se priznaju u novčanom iznosu, primjerice pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Podsjetimo, u odnosu na ranije važeći Zakon o socijalnoj skrbi novim Zakonom koji je stupio na snagu u veljači 2022. proširen je krug osoba kojima se može priznati pravo na status njegovatelja te je propisana mogućnost da roditelj njegovatelj ili njegovatelj u određenim slučajevima imaju pravo na veći iznos naknade kao i da se pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznaje s danom izvršnosti rješenja.

U odnosu na raniji Zakon o socijalnoj skrbi, novim Zakonom je povećan iznos naknade za osobne potrebe korisnika prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja prema potrebama pojedinih korisničkih skupina.

Također na sjednici su imenovani pregovarački odbori Vlade RH u postupku pregovora o sklapanju dodatka Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te u postupku pregovora o sklapanju dodatka Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Foto: Hina

Pisane vijesti