26.07.2022. - Rješenje o prijamu u državnu službu namještenika na neodređeno vrijeme

Rješenje o prijamu u državnu službu namještenika na neodređeno vrijeme, povodom oglasa za prijam namještenika na neodređeno vrijeme koji je objavljen 17. lipnja 2022. godine u „Narodnim novinama“, broj 69/22 te na mrežnim stranicama ovog Ministarstva, Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radno mjesto namještenik/ca III. vrste konobar/ica – 1 izvršitelj/ica (r.m.br. 80.) u Pododsjeku za pomoćno-tehničke poslove, Služba za tehničke poslove, Sektor za tehničke poslove i zaštitu na radu, Glavno tajništvo.

https://mpu.gov.hr/oglasi-za-namjestenike-22303/22303?nid=11156
 
Dostava se smatra izvršenom 3. kolovoza 2022. godine.