Održana 110. sjednica Vlade RH

U četvrtak, 31. ožujka 2022. održana je 110. sjednica Vlade RH na kojoj je, između ostaloga, prihvaćen Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi s Nacrtom konačnog prijedloga zakona kojim se osigurava ostvarivanje naknada i usluga u sustavu socijalne skrbi osobama pod privremenom zaštitom.

Sukladno Zakonu, stranac pod privremenom zaštitom ima pravo na jednokratnu naknadu i pravo na uslugu smještaja pod uvjetima propisanim Zakonom i ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se našao.

Zakonom o socijalnoj skrbi kao temeljnim propisom uređuje se djelatnost socijalne skrbi, korisnici, prava i usluge te postupci za njihovo ostvarivanje, način obavljanja djelatnosti i druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi.
 
Također, utvrđene su kategorije stranaca kojima se mogu priznati prava ili odobriti socijalne usluge, a to su: stranac sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, osobe bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, stranac pod supsidijarnom zaštitom i azilant te članovi njihove obitelji kao i stranac s utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima.

Vijeće Europske unije je dana, 4. ožujka 2022. donijelo Provedbenu odluku o utvrđivanju postojanja masovnog priljeva raseljenih osoba iz Ukrajine u smislu članka 5. Direktive 2001/55/EZ koja ima učinak uvođenja privremene zaštite, a Vlada Republike Hrvatske dana, 7. ožujka 2022. Odluku o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine.

Foto: Hina

Pisane vijesti