13.01.2022. Poziv na testiranje – Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme od 3.12.2021