Obilježavanje Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece - 19. studenoga

Od 2000. godine, svakog 19. studenoga obilježava se Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece koji je nastao na inicijativu Fundacije svjetskog samita žena (Women’s World Summit Foundation) s ciljem poticanja vlada i društvenih organizacija na aktivnije uključivanje u zaštiti djece.

Radi skretanja pozornosti, u sklopu obilježavanja Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece organiziraju se aktivnosti s ciljem osvještavanja javnosti i edukacije stručnjaka o problemu zlostavljanja djece te promicanja poštivanja prava djeteta

Konvencija o prvima djeteta naglašava kako su svi članovi društva dužni razvijati sigurno i podržavajuće okruženje za dijete. Jedno od prava Konvencije je i pravo djeteta na zaštitu od svakog oblika tjelesnog ili duševnog nasilja, povreda ili zloupotreba, zanemarivanja i zapuštenosti, zlostavljanja ili iskorištavanja. 
 
Osim kontinuirane edukacije stručnjaka i senzibilizacije i edukacije šire javnosti, važna je i edukacija i osnaživanje djece s ciljem njihove samozaštite, ali i usvajanja uvjerenja o nultoj toleranciji na nasilje.

Više informacija ➡ Pravobraniteljica za djecu
 

Pisane vijesti