Javni poziv za prijavu sektorskih stručnjaka koji će sudjelovati u radu Povjerenstva za stručno vrednovanje zahtjeva za upis standarda zanimanja i skupova kompetencija

Sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i Pravilniku o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ima obavezu formalnog i stručnog vrednovati prijedloge standarda zanimanja ili skupova kompetencija, koji čine podlogu za izradu pripadajućih obrazovnih programa koji odgovaraju potrebama tržišta rada.

U tu svrhu osnovano je Povjerenstvo za stručno vrednovanje zahtjeva za upis standarda zanimanja i skupova kompetencija, koje okuplja stručnjake iz područja rada, tržišta rada, obrazovanja i profiliranja kompetencija te gospodarstva.

Radi sveobuhvatnijeg razmatranja pristiglih prijedloga standarda zanimanja, pozivaju se sektorski stručnjaci, koji svojom ekspertizom mogu doprinijeti kvalitetnijem radu Povjerenstva, da iskažu svoj interes. Za potrebe provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira utvrđeno je 25 sektora u koje se svrstavaju standardi zanimanja, skupovi kompetencija, standardi kvalifikacija, skupovi ishodi učenja i programi te se s obzirom na sektore odabiru i sektorski stručnjaci (popis sektora u prilogu).

Od stručnjaka se očekuje da u okviru vlastite ekspertize, a temeljem analize ključnih poslova i pripadajućih znanja i vještina, u kojem su stručni, daju stručno mišljenje te stručnu pomoć o predloženom standardu zanimanja. Također bismo cijenili doprinos stručnjaka u identifikaciji „zelenih“ i „digitalnih“ elemenata pojedinog standarda zanimanja.

Predviđeno je da stručnjaci budu plaćeni u iznosu od 500,00 kuna po svakom standardu zanimanja, odnosno izrađenom stručnom mišljenju.

Stoga je MROSP objavilo Javni poziv radi prikupljanja prijava kandidata koji će sudjelovati u radu Povjerenstva za stručno vrednovanje zahtjeva za upis standarda zanimanja i skupova kompetencija.

Javni poziv će biti trajno otvoren. Temeljem pristiglih prijava izradit će se lista sektorskih stručnjaka, koji će se uključivati u rad Povjerenstva, ovisno o standardu zanimanja koji je predmet stručnog vrednovanja. Prijavljeni kandidati će o rezultatima biti obavješteni elektroničkom poštom.