16. 07. 2021. – Odluka o djelomičnoj obustavi oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme od 07. lipnja 2021.