Nasilje u obitelji

Nasilje u obitelji
 
Nasilje u obitelji predstavlja izazov u zaštiti ljudskih prava (pravo na život, sigurnost, dostojanstvo, tjelesni i emocionalni integritet) te ostavlja duboke zdravstvene, socijalne i druge posljedice na žrtvu nasilja kao i na funkcioniranje cijele obitelji, zajednice i društva.

Niz zakona i strateških dokumenata u Republici Hrvatskoj uređuju područje borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Nasilje u Republici Hrvatskoj kao i u drugim europskim državama, postalo je sveprisutan problem koji je postao dijelom svakodnevice, na svim razinama društva, neovisno o tipu obitelji i bez obzira na stupanj obrazovanja, dob ili spol.

Temeljem propisanog djelokruga rada, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poduzima niz aktivnosti koje, među ostalima uključuju unaprjeđenje međuresorne suradnje, pružanje pomoći i osnaživanje žrtava nasilja, pružanje potpore organizacijama civilnog društva koje štite žrtve nasilja, senzibilizaciju javnosti o štetnosti nasilničkog ponašanja.
 
Prijava nasilja u obitelji 

Žrtva nasilja u obitelji, može prijaviti nasilje policijskoj postaji, državnom odvjetništvu ili centru za socijalnu skrb, a pomoć žrtvama pružaju brojne ustanove i nevladine organizacije.

Zdravstveni radnici, radnici u ustanovama socijalne skrbi, u vjerskim ustanovama, humanitarnim organizacijama ili organizacijama civilnog društva, u odgojno-obrazovnim ustanovama te sve druge stručni radnici koje u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja u obitelji, dužni su prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

Prava žrtve nasilja u obitelji u sustavu socijalne skrbi

Stručni radnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad prilikom postupanja o sumnji na nasilje u obitelji dužni su:

  • upoznati žrtvu s mogućnosti smještaja zajedno sa maloljetnom djecom u sklonište ili dom za žrtve obiteljskog nasilja, u suradnji s odgovarajućim nevladinim organizacijama,
  • izraditi plan sigurnosti,
  • posredovati i pomoći kod ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć i zastupanje kod Hrvatske odvjetničke komore,
  • pomoći i posredovati kod ostvarivanja prava na besplatnu zdravstvenu zaštitu,
  • uputiti u odgovarajuće savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji

Više informacija o zaštiti žrtava nasilja u obitelji, strateškom i  zakonodavnom okviru na poveznicama: