Međunarodna suradnja u području obitelji

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike bilateralno surađuje sa državama članicama Europske unije, ali i ostalim državama u području rada, socijalne politike, obitelji i socijalne sigurnosti te po potrebi razvija projekte i zaključuje bilateralne sporazume. U okviru obveza Republike Hrvatske, proizašlih iz bilateralnih i višestranim međunarodnih ugovora kao i obveza proizašlih iz članstva u međunarodnim organizacijama, MRMSOSP sudjeluje i u praćenju međunarodnih dokumenata i propisa na području socijalnog uključivanja i zapošljavanja, socijalne i kohezijske politike, kao i u izrađivanju nacionalnih prijedloga politika radi usklađivanja s međunarodnim standardima rada i socijalne politike. Od posebnog je značaja rad u sklopu Međunarodne organizacije rada (MOR) te Vijeća Europe.

Jedna od zadaća Ministarstva je praćenje nacionalnih i međunarodnih dokumenata i propisa na području socijalnog uključivanja i zapošljavanja, socijalne i kohezijske politike.
 
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sudjeluje u radu MOR-a , specijalizirane institucije Ujedinjenih naroda s osnovnim zadatkom osiguravanja boljih uvjeta rada i položaja radnika u cijelome svijetu te dostojanstvenog rada za sve.  Od posebne je važnosti sudjelovanje  u radu Međunarodne konferencije rada kao najvišeg tijela MOR-a koje donosi nove i unapređuje postojeće standarde rada na međunarodnoj razini kroz konvencije i preporuke. Prioritet MOR-a je i razvijanje neovisnih organizacija poslodavaca i radnika te osiguravanje osposobljavanja  i savjetodavnih usluga navedenim organizacijama. Unutar sustava UN-a, MOR je jedinstven po svojoj tripartitnoj strukturi u kojoj radnici i poslodavci sudjeluju u radu upravnih organa organizacije kao ravnopravni partneri vladama.
 
U Vijeću Europe velika se pažnja pridaje pitanjima socijalne sigurnosti, obitelji i zaštiti djece. Dva su osnovna dokumenta Vijeća Europe koja služe ostvarivanju tog zadatka: Europska socijalna povelja i Europski zakonik o socijalnoj sigurnosti.
Republika Hrvatska ispravu o ratifikaciji Europske socijalne povelje položila je u Vijeću Europe 26. veljače 2003. godine.