Izvanbračna zajednica

Izvanbračna zajednica

Izvanbračna zajednica je zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca koja traje najmanje tri godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili je nastavljena sklapanjem braka.
Izvanbračna zajednica stvara osobne i imovinske učinke kao bračna zajednica te se na nju na odgovarajući način primjenjuju zakonske odredbe o pravima i obvezama bračnih drugova, prava i obveze roditelja i djece, obveze uzdržavanja te imovinskih i drugih odnosa.

Očinstvo djeteta rođenog u izvanbračnoj zajednici se upisuje u maticu rođenih priznanjem ili utvrđivanjem očinstva. Očinstvo se može priznati na zapisnik pred matičarom, Hrvatskim zavodom za socijalni rad ili sudom te pred konzularnim uredom ili diplomatskim predstavništvom Republike Hrvatske u inozemstvu.

Po prestanku izvanbračne zajednice, jedan roditelj tužbom ili oba roditelja zajedničkim prijedlogom, mogu pokrenuti postupak na sudu za donošenje odluke o roditeljskoj skrbi. Prije podnošenja prijedloga sudu, dužni su sudjelovati u postupku obveznog savjetovanja, koje provodi Hrvatski zavod za socijalni rad.
Također jedan roditelj tužbom ili oba roditelja zajedničkim prijedlogom, koji nikada nisu živjeli zajedno, mogu pokrenuti postupak na sudu za donošenje odluke o roditeljskoj skrbi.

O obveznom savjetovanju i planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi vidi na stranici Razvod braka.

O obvezi uzdržavanja djeteta/izvanbračnog druga vidi na stranici Uzdržavanje.

Roditelj izvanbračnog djeteta, iako roditelji nisu živjeli u izvanbračnoj zajednici, dužan je uzdržavati roditelja koji skrbi o djetetu i nema dovoljno sredstava za život, u trajanju godinu dana od rođenja zajedničkog djeteta.
Otac izvanbračnog djeteta dužan je uzdržavati djetetovu majku za vrijeme trudnoće, ako nema dovoljno sredstava za život.

Važne poveznice:

Obiteljski zakon (Narodne novine, broj: 103/15, 98/19, 47/20, 49/23- Odluka Ustavnog suda i 156/23)