Uprava za programe i projekte

Ravnateljica Uprave za programe i projekte Nada Zrinušić

tel:  01 555 7303

 


Načelnica Sektora za pripremu EU poziva Gordana Dragičević

tel: 01 555 7089


Voditeljica Službe za pripremu poziva iz područja tržišta rada, ITU i deprivirana područja Ivana Rogina

tel: 01 5557 091

Voditeljica Službe za pripremu poziva iz područja socijalne uključenosti i FEAD Milena Koren

tel: 01 5557  355

 

Načelnica Sektora za vrednovanje, ugovaranje i financijsko upravljanje EU projektima Mirna Ćorić 

tel: 01 555 7185

Voditeljica Službe za vrednovanje i ugovaranje EU projekata Željka Ivandić Blažina 

tel: 01 5557 163

Voditeljica Službe za financijsko upravljanje i tehničku pomoć Vedrana Vujatović

tel: 01 5557 169 


 

Načelnik Sektora za nacionalne programe i projekte udruga Miroslav Smetiško

tel: 01 555 7383

Voditeljica Službe za pripremu i provedbu nacionalnih poziva Marijana Vuletić

tel: 01 5557 129

Voditeljica Službe za praćenje nacionalnih programa i projekata udruga Nina Krznarić Uroda

tel: 01 5557 334