Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. godine


Datum objave: 8. lipnja 2021.

Objava Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge” za razdoblje 2020. do 2023. godine
 
Datum objave: 12. ožujka 2020. godine

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. godine kojim poziva udruge koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, udruge osoba s invaliditetom i udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom da se prijave za financijsku podršku programima koji pridonose razvoju prioritetnih područja iz ovog Poziva.

Ukupno planirana vrijednost Poziva za prvu godinu provedbe je 33.370.000,00 kuna. 

Prijava na Poziv ostvaruje se putem sustava www.financijskepodrske.hr gdje su otvorena dva prioritetna područja Poziva: P1. Socijalna i humanitarna djelatnost i P2 Problemi i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom.
Napominjemo da se udruga prijavitelj može prijaviti samo na jedno od navedenih.

Molimo prijavitelje da obrate posebnu pažnju na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje!

Rok za dostavu prijava je 15. travnja 2020. godine.
 
Datum objave: 17. ožujka 2020.
Izmjena natječajne dokumentacije

Sukladno odredbama članka 12. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), mijenja se natječajna dokumentacija vezana za Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. godine.
U  B1 Obrascu opisa programa, dio I Opisni podaci o prijavitelju programa, pitanje broj 34 mijenja se te sada glasi: Prepoznatljivost prijavitelja (i partnera ako je primjenjivo) kroz financirane projekte/programe u 2018. i 2019. godini (molimo navedite nazive projekata/programa i tijela državne uprave, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su vam odobrili bespovratne potpore u dvije godine koje su prethodile godini raspisivanja Natječaja).
 
Datum objave: 30. ožujka 2020.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje izmjene Uputa za prijavitelje vezano uz način prijave na ovaj Poziv. 
S obzirom na razvoj epidemiološke situacije u RH uzrokovane virusom COVID-19, mijenja se način dostave dokumenta za verifikaciju na način da se isti može dostaviti kako poštom tako i elektronskim putem, na adresu e-pošte: verifikacija@zaklada.civilnodrustvo.hr  Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.
Datum objave: 6. travnja 2020.

Najčešća pitanja i odgovori
Datum objave: 21. svibnja 2020.

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA NATJEČAJA:
 
S obzirom na velik broj upita vezanih uz završeni natječaj za financiranje trogodišnjih programa za razdoblje 2020. do 2023. godine „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“, obavještavamo prijavitelje da je u tijeku provjera zaprimljenih projektnih prijedloga. 

Po završetku postupaka provjere i bodovanja svih projektnih prijedloga, sastavit će se privremena lista odabranih projektnih prijedloga, nakon čega slijedi donošenje konačne liste te Odluke o financiranju, uzimajući u obzir raspoloživa financijska sredstva u okviru Poziva.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku obavijestit će sve prijavitelje o statusu njihovog projektnog prijedloga pisanim putem u najkraćem roku od dana donošenja odluke o statusu pojedinog projektnog prijedloga nakon provedene provjere.

Početak provedbe odabranih projekata može započeti od 1. lipnja 2020. godine.
 
Datum objave: 2. lipnja 2020.

Odluka o izmjeni Odluke o provedbi Poziva - NEVAŽEĆA
 
Datum objave: 2. lipnja 2020.

Objava privremenih rezultata Poziva - NEVAŽEĆI
 
Datum objave: 17. lipnja 2020.

Objava Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju i provedbi Poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. godine (Klasa: 402-03/20-01/1; Urbroj: 519-05-2-3-1/1-20-7 od 17. lipnja 2020. godine)

Zbog osiguranja kontinuiteta u provedbi i velikog broja zaprimljenih kvalitetnih programskih prijava na Poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. godine, te radi veće dostupnosti socijalnih usluga svim korisnicima, financijska omotnica se povećava na 46.620.000,00 kuna.
 
Datum objave: 17. lipnja 2020.

Objava privremenih rezultata Poziva
 
Datum objave: 8. srpnja 2020.

Objava Odluke o raspodjeli sredstava