Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe

Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe stupio je na snagu 1. siječnja 2021. Zakonom je uspostavljen sustav svojevrsne nacionalne potpore kao zamjenskog dohotka za starije osobe koje si u vrijeme radno sposobnog razdoblja, zbog objektivnih ili subjektivnih razloga, nisu osigurale prihod za starost, a kako bi im se osigurao određeni stupanj socijalne sigurnosti. Radi se o mjeri usmjerenoj na povećanje kvalitete života starijih osoba. Navedenim zakonom uređuje se ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, propisuju uvjeti i kriteriji za ostvarivanje tog prava, obuhvat osoba koje će moći ostvariti pravo, način ostvarivanja prava i nadležnost za provedbu postupka ostvarivanja prava.

Nacionalnu naknadu za starije osobe mogu ostvariti hrvatski državljani stariji od 65 godina, koji imaju dugotrajno prebivalište u Republici Hrvatskoj (najmanje 10 godina neprekidnog prebivanja na području Republike Hrvatske prije podnošenja zahtjeva). Za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu propisan je, osim spomenutih općih uvjeta i prihodovni cenzus, kao kriterij za ostvarivanje prava, tako da naknadu može ostvariti osoba koja živi sama i koja mjesečno ne ostvaruje više od 300,00 eura prihoda, odnosno osoba koja živi u zajedničkom kućanstvu s drugim osobama, u kojem mjesečni prihod po članu kućanstva ne iznosi više od 300,00 eura. Omogućeno je ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu i u slučajevima kada je pokrenut postupak za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenje ugovora o doživotnom uzdržavanju, odnosno dosmrtnom uzdržavanju.

Iznimno, nacionalnu naknadu može ostvariti i korisnik mirovine, u slučaju kada mu mirovina iznosi manje od propisanog cenzusa, ali u tom slučaju će isplata mirovine biti obustavljena. Druga iznimka odnosi se na korisnika zajamčene minimalne naknade, koji, uz ispunjenje uvjeta također može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu, ali u tom slučaju mu prestaje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Nacionalna naknada od 1. siječnja 2024. iznosi 150,00 eura mjesečno. Naknada podliježe usklađivanju jednom godišnje prema stopi porasta indeksa potrošačkih cijena prema podacima Državnog zavoda za statistiku, a odluku o tome  donosi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, javna ustanova koja je zadužena za isplatu nacionalne naknade. Iznimno, u 2024. godini nacionalna naknada se neće usklađivati.

Počevši od 1. siječnja 2024. isplata nacionalne naknade moguća je i na adresu korisnika putem pošte.