Imenovani predstavnici Vlade u Gospodarsko-socijalnom Vijeću

Vlada Republike Hrvatske je na 211. sjednici Vlade, između ostaloga, usvojila  Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, a na zatvorenom dijelu imenovani su predstavnici Vlade u Gospodarsko-socijalnom Vijeću.

Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija prenosi se u hrvatsko zakonodavstvo Direktiva (EU) 2018/958 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. lipnja 2018. o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se reguliraju profesije, a rok za usklađivanje s Direktivom je 30. srpnja 2020. godine. Naime, Direktiva propisuje obvezu država članica da provedu ex ante ocjenu proporcionalnosti kako bi se spriječilo uvođenje neopravdanih ograničavajućih uvjeta za rad u profesiji, a cilj Direktive i Zakona je spriječiti neopravdana ograničenja pristupu obavljanja reguliranih profesija. Kako bi se utvrdila opravdanost ograničenja za pojedinu profesiju potrebno je provesti ispit proporcionalnosti koji će provoditi nadležno tijelo u čijem je djelokrugu pojedina profesija.

Također, na temelju zaprimljenog Obrazloženog mišljenja  Europske komisije od 27. studenoga 2019. godine, ovim izmjenama i dopunama Zakona vrši se usklađivanje pojedinih odredbi s Direktivom 2005%36%EZ  za koje je utvrđeno da nisu u potpunosti prenijete u hrvatsko zakonodavstvo.

Na zatvorenom dijelu sjednice Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalno vijeće imenovani predstavnici Vlade, i to Zdravko Marić, Josip Aladrović, Vesna Bedeković, Darko Horvat, Ivan Malenica i Blaženka Divjak te njihovi zamjenici.

Pisane vijesti