Popis posrednika kojima je izdana dozvola/potvrda za obavljanje djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju

Popis agencija za privremeno zapošljavanje možete pronaći u dokumentu
Popis agencija za posredovanje pri zapošljavanju možete pronaći u dokumentu