Informacija o aktivnostima Inspektorata rada u nadzoru isplate plaća

Prema evidencijama o obavljenim inspekcijskim nadzorima inspektora rada u području radnih odnosa u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine obavljeno je ukupno 5728 inspekcijskih nadzora, a u većem broju provedenih nadzora nad primjenom propisa iz radnih odnosa nadzirana je i primjena odredbi na okolnosti isplate minimalne plaće radnicima te dostave obračunskih isprava. U tom razdoblju zbog osnovane sumnje u počinjenje ukupno 3359 prekršaja iz nadležnosti Inspektorata rada nadležnim prekršajnim sudovima podneseno ukupno 1356 optužnih prijedloga, izdan 61 prekršajni nalog i 83 obvezna prekršajna naloga te je izrečeno 35 novčanih kazni na mjestu izvršenja prekršaja. Vezano za neisplatu zakonom propisane minimalne plaće, inspekcijskim nadzorima je utvrđeno da u navedenom razdoblju poslodavci nisu isplatili plaće za ukupno 7315 radnika, slijedom čega je utvrđeno postojanje osnovane sumnje u počinjenje 441 prekršaja iz članka 2. i 3. u vezi sa člankom 5. i 6. Zakona o minimalnoj plaći („Narodne novine“, broj: 39/13; u daljnjem tekstu: ZMP), što je kažnjivo po članku 10. stavku 1. i 2. ZMP-a. Inspekcijskim nadzorima obavljenima u tom razdoblju je također utvrđeno da poslodavci nisu dostavili obračune dugovanih, a neisplaćenih plaća propisanog sadržaja za ukupno 2955 radnika, čime su počinjene ukupno 342 povrede odredbe članka 85. stavka 2. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 149/09., 61/11., 82/12. i 73/13., u daljnjem tekstu: ZOR), što je kažnjivo po članku 294. stavku 1. podstavku 51. i stavku 2. toga Zakona, te je doneseno 26 rješenja kojima je poslodavcima bila naložena dostava obračuna dugovanih, a neisplaćenih plaća, u skladu s odredbama članka 8. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine ("Narodne novine", br. 120/12). Zbog neisplate plaća radnicima, inspektori rada su nadležnim državnim odvjetništvima podnijeli 24 kaznene prijave, zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela iz članka 132. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11. i 144/12). Prema popisu poreznih obveznika koji ne isplaćuju plaće Ministarstva financija - Porezne uprave, izrađen je plan nadzora prema kojem se obavljaju inspekcijski nadzori kod poslodavaca s navedenog popisa, a koji nisu isplaćivali plaće u razdoblju od siječnja do svibnja 2014. godine. U razdoblju od 17. srpnja 2014. godine (početak akcije nadzora isplate plaća) do 24. srpnja 2014. godine započeto je obavljanje inspekcijskih nadzora kod ukupno 52 poslodavca s popisa Porezne uprave. Od toga broja, do 24. srpnja 2014. godine okončani su inspekcijski nadzori kod 9 poslodavaca. Zbog osnovane sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 2. i 3. u vezi s člankom 5. i 6. ZMP-a (neisplata minimalne plaće u propisanom roku), što je kažnjivo po članku 10. stavak 1. i 2. toga Zakona, protiv 7 poslodavaca i odgovornih osoba već su podneseni optužni prijedlozi nadležnim prekršajnim sudovima. Prema trenutnom stanju u nadzorima koji su još u tijeku, kod još 12 poslodavaca je utvrđeno da radnicima nisu isplatili niti minimalnu plaću, a kod 3 poslodavca je utvrđeno da radnicima nisu isplatili minimalnu plaću, niti su im dostavili obračune dugovanih, a neisplaćenih plaća propisanog sadržaja. Slijedom tako utvrđenog činjeničnog stanja, a zbog postojanje osnovane sumnje u počinjenje navedenih prekršaja, kažnjivih po članku 10. stavku 1. i 2. ZMP-a (15 prekršaja) odnosno po članku 294. stavku 1. podstavku 51. i stavku 2. ZOR-a (3 prekršaja), poduzimanje propisanih prekršajnih mjera te donošenje rješenja kojim se tim poslodavcima nalaže dostava obračunskih isprava je u tijeku. Inspektorat rada, u suradnji s Poreznom upravom, nastavlja aktivnosti koje za cilj trebaju imati poboljšavanja učinkovitosti naplate radničkih potraživanja.