Popis sindikata registriranih u uredima državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnim za poslove rada

Redni broj SINDIKATI REGISTRIRANI U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
Sindikat Modea Nova, Moslavačka bb, Garešnica
Redni broj SINDIKATI REGISTRIRANI U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
Nezavisnik sindikat Đuro Đaković, Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod
Sindikat regionalnih i lokalnih službenika i namještenika Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV br. 1, Slavonski Brod
Sindikat profesionalnih vatrogasaca Grada Slavonskog Broda, Kaje Adžića b.b., Slavonski Brod
Sindikat PSUNJ Rešetari, Kožarska 18, Rešetari
Redni broj SINDIKATI REGISTRIRANI U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI
Sindikat lučkih radnika poduzeća "LUKA DUBROVNIK", Obala pape I. Pavla 1, Dubrovnik
Sindikat radnika poduzeća "LUKA PLOČE", Trg kralja Tomislava 21, Ploče
Nezavisni sindikat "PLOBEST", Lučka bb, Ploče
Nezavisni sindikat "KARTONPLAST", Dalmatinska bb, Ploče
Nezavisni sindikat "PNEUMATIK", Dalmatinska bb, Ploče
Nezavisni sindikat radnika dječjih vrtića Dubrovnik, Iva Vojnovića 34, Dubrovnik
Nezavisni sindikat djelatnika "LUKA PLOČE", Trg kralja Tomislava 21, Ploče
Sindikat radnika brodograđevne industrije poduzeća "RADEŽ", Ulica 2/15, Blato
Nezavisni sindikat uposlenika trgovačkog društva Hoteli Jadran d.d., Trg kralja Tomislava 16, Ploče
Sindikat zaposlenika zračne luke Dubrovnik - Čilipi
Sindikat javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci
Redni broj SINDIKATI REGISTRIRANI U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
Samostalni sindikat radnika LUKA Pula, Svetog Polikarpa 8, Pula
Nezavisni sindikat ZRAČNE LUKE Pula, Valtursko polje 210, Pula
Redni broj SINDIKATI REGISTRIRANI U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI
Sindikat Lola Ribar Karlovac, Riječka 97, Karlovac
Redni broj SINDIKATI REGISTRIRANI U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
Sindikat radnika "Renotex", Bjelovarska cesta 18, Koprivnica
Redni broj SINDIKATI REGISTRIRANI U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI
SINDIKAT KOTKA KRAPINA, Krambergera 1, Krapina
SINDIKAT AQUA FILICRO OROSLAVLJE, Milana Prpića 114, Oroslavlje
SINDIKAT KRATEKS ŽENSKA KONFEKCIJA KRAPINA, Žutnica b.b., Krapina
SINDIKAT TVORNICA TEKSTILA TRGOVIŠĆE, Dr. Stanka Pinjuha 16, Veliko Trgovišće
SINDIKAT REGENERACIJA ZABOK, Prilaz dr. Franje Tuđmana 15, Zabok
Redni broj SINDIKATI REGISTRIRANI U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI
Redni broj SINDIKATI REGISTRIRANI U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
Nezavisni sindikat radnika "ČAKOVEČKI MLINOVI" ČAKOVEC, Mlinska 1, Čakovec
Sindikat radnika Radionice željezničkih vozila Čakovec, Kolodvorska 6, Čakovec
Udruga sindikata za zaštitu prava i interesa radnika MTČ tvornice dječje trikotaže d.d. Prelog, Vladimira Nazora 37, Prelog
Sindikat "Čateks" Čakovec, Zrinsko - Frankopanska 25, Čakovec
Sindikat Pletiona i dorada Čakovec, Matice Hrvatske 10, Čakovec
Sindikat Modna Čakovec, Žrtava fašizma 3, Čakovec
Sindikat službenika grada Preloga, Glavna 35, Prelog
Sindikat radnika MEISO d.d. Goričan, Vrtna 14, Goričan
Redni broj SINDIKATI REGISTRIRANI U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
Sindikat poduzeća "GRAVIA" Osijek, Gundulićeva 65, Osijek
Sindikat zaposlenika "Autoslavonije" Osijek, Vukovarska 213-A, Osijek
Hrvatska udruga sindikata "NIVETA" d.d., Ulica Jablanova 23, Osijek
Sindikat vozača i prometnih radnika GPP Osijek, Cara Hadrijana 1, Osijek
Nezavisni sindikat Osječke pivovare "SNOP", Vukovarska 312, Osijek
Sindikat zaposlenika "STVARNOST 1990", Trg A. Starčevića 1, Belišće
Hrvatski sindikat profesionalnih vozača, Cara Hadrijana 1, Osijek
Sindikalna udruga u predškolskom odgoju i obrazovanju Osijek, Vij. I. Meštrovića 7-A, Osijek
Sindikat zaposlenika gradskog prijevoza putnika, "Sindikat zaposlenika GPP-a," Cara Hadrijana 1, Osijek
Sindikat Prvi maj Laslovo, V. Nazora bb, Laslovo
Sindikat instituta IGH Zagreb PC Osijek, Drinska 18, Osijek
Sindikat vozača i prometnih radnika Panturist d.d., Sv. L.B. Mandića 33, Osijek
Sindikat "Belišće", Trg Ante Stračevića 23, Belišće
Sindikat zaposlenika Luke Tranzit Osijek, Vukovarska 314, Osijek
Sindikat radnika Parangala, Vukovarska 314, Osijek
Redni broj SINDIKATI REGISTRIRANI U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI
Nezavisni sindikat "ZVEČEVO", K. Zvonimira, Požega
Redni broj SINDIKATI REGISTRIRANI U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
SINDIKAT LUČKIH STRUČNIH RADNIKA, Riva 1, Rijeka
NEZAVISNI SINDIKAT „RIKARD BENČIĆ“, Krešimirova 28, Rijeka
STRUKOVNI SINDIKAT POMORACA U CROATIA LINE, Riva 8, Rijeka
SINDIKAT ZAPOSLENIKA S KOPNA U CROATIA LINE, Riva 8, Rijeka
SINDIKAT RAFINERIJE NAFTE RIJEKA, Industrijska 26, Rijeka
SINDIKAT ELEKTROMEHANIKA RIJEKA, Ružićeva 17, Rijeka
SINDIKAT RADNIKA „SLADIS“ D.D. RIJEKA, Osječka 39, Rijeka
NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIKA BRODOKOMERC D. D. RIJEKA, Jelačićev trg 4, Rijeka
NEZAVISNI UGOSTITELJSKI SINDIKAT SLAVICA DD, Osječka 25 A, Rijeka
SINDIKAT RADNIKA PREDA JAVOR, Jušići 95, Jurdani
SINDIKAT RADNIKA OOUR JAVOR JUŠIĆI, Jušići 95, Jušići
SINDIKAT RADNIKA LUMIK RIJEKA, Riva 1, Rijeka
SINDIKAT RADNIKA OPSKRBA D.D. ČABAR, Ivana Gorana Kovačića, Čabar
SINDIKAT RADNIKA SPLENDID DD, Andrije Kačića Miošića bb, Rijeka
SINDIKAT ZAPOSLENIKA „ZAJEDNIČKI POSLOVI“ D.D. TISKARA RIJEKA, R. Benčića 2 A, Rijeka
NEZAVISNI STRUKOVNI SINDIKAT AERODROMSKOG  OSOBLJA ZRAČNE LUKE RIJEKA - OMIŠALJ , Hamec 1, Omišalj
HUS NEZAVISNI SINDIKAT RADNIKA STANDARD, Krešimirova 4, Rijeka
HUS – SINDIKAT GRADITELJA RIJEČKE REGIJE, Strossmayerova 11, Rijeka
SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIKA ICC – INTEGRAL SERVIS, Verdijeva 11, Rijeka
SINDIKAT PRIMORSKO-GORANSKIH KOMUNALACA, Školjić 15, Rijeka
SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIKA RIJEČKE LUKE, Verdijeva 11, Rijeka
SINDIKAT RIO RIJEKA, Izviđačka 13, Rijeka
NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIKA U RIJEČKOJ  LUCI, RIJEKA, Delta 11, Rijeka
SINDIKAT BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC IZ RIJEKE, Vrh Martinšćice bb, Rijeka
SINDIKAT 3. MAJ, Liburnijska 3 Rijeka
LUČKI SLOBODNI SINDIKAT, Riva 1, Rijeka
NEZAVISNI SINDIKAT „NOVI LIST“ DD, Zvonimirova 20 A, Rijeka
SINDIKAT NEZAVISNIH RADNIKA SLADIS, Osječka 39, Rijeka
SINDIKAT RADNIKA DINE, Poje bb, Omišalj
SINDIKAT  RAVNOGORSKA  PILANA „RAVNA GORA“, I. G. Kovačića 178, Ravna Gora
SAMOSTALNI PRIMORSKO - GORANSKI SINDIKAT, Andrije Peruče 9, Rijeka
SINDIKAT GRADSKE UPRAVE GRADA RIJEKE, Korzo 16, Rijeka
Redni broj SINDIKATI REGISTRIRANI U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
Demokratski sindikat - HUS Petrokemija Kutina, Avenija Vukovar 4, Kutina
Hrvatska udruga sindikata - Siscia sindikat, Ljudevita Gaja 17, Sisak
Sindikat Pounje trikotaža Hrvatska Kostajnica, Ratka Djetelića 70, Hrvatska Kostajnica
Sindikat Zlatna igla - Siscia Sisak, Nikole Tesle 13, Sisak
Sindikat službenika i namještenika u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije, Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak
Nezavisni sindikat rad, razum i plaća, Ruđera Boškovića 11, Sisak
Redni broj SINDIKATI REGISTRIRANI U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Nezavisni sindikat «Čistoća» d.o.o. Split, Put Plokita 81
Nezavisni sindikat  «Brodosplit» Split, Put Supavla 19
Nezavisni sindikat «Dalmacija-Auto» d.d. Split, Put Mostina 1
Sindikat «Auto-Hrvatska» Split, Dubrovačka 1
Nezavisni sindikat  «Luka» Split, Put Sjeverne luke bb
Nezavisni sindikat «Lavčević» d.d. Split, Bihačka 2
Nezavisni sindikat «Obnova» d.d. Split, Istarska 3
Nezavisni sindikat «Dalmacijacement» d.d. Kaštel Sućurac, Cesta F. Tuđmana  bb
Neovisni sindikat «Melioracija» Split, Tolstojeva 32
Sindikat «Promet» HUS Split, Hercegovačka 20
Nezavisni sindikat «Brodomerkur» Trgovina i usluge d.d. Split, Poljička cesta  35
Neovisni sindikat «Konstruktor-Inžinjering» d.d. Split, Svačićeva 4
Nezavisni sindikat hotel «Split» d.d. Split, Put Trstenika 19
Nezavisni sindikat «Diokom» Split, Put Brodarice 6
Udruga samostalnih sindikata «Diokom» Split, Put Brodarice bb
Nezavisni sindikat djelatnika Hrvatskih željeznica Split, Domagojeva obala  10
Samostalni sindikat lučkih radnika «Luka» Split, Kopilica 47b
Nezavisni sindikat djelatnika «Ad plastik» d.d. Solin, Matoševa 8
Nezavisni sindikat HUS «Imota» d.d. Imotski, Perinuša bb
Nezavisni sindikat «Adriachem» d.d. Kaštel Sućurac, Kaštelanska cesta 197
Nezavisni sindikat pomoraca i radnika «Brodospas» d.d. Split, Obala Lazareta 1
Nezavisni sindikat HUS «Prerada» d.d. Vranjic, Vranjički put bb
Nezavisni sindikat «Adriavinil» d.d. Kaštel Sućurac, Kaštelanska cesta 197
Nezavisni sindikat «Dalmatinka» Sinj, Tadije Anušića 70
Nezavisni sindikat «Inus» d.o.o. Kaštel Sućurac, Kaštelanska cesta 197
Nezavisni sindikat HUS «Brela» d.d. Brela, Trg Gospe od Karmela 1
Nezavisni sindikat «Imostroj» Imotski, Glavina Donja bb
Nezavisni sindikat djelatnika «Jadrankamen» d.d. Pučišće, Brač
Nezavisni sindikat «Kaštelanska rivijera» d.d. Kaštel Stari, Obala Kralja Tomislava 8
Nezavisni sindikat «Trimot» Imotski, Hercegovačka 5
Nezavisni sindikat HPT Split, Sinjska 4
Nezavisni sindikat «Bobis» d.d. Split, Komulovića put 4
Nezavisni sindikat «Mljekara» d.d. Split, Komulovića put 4
Nezavisni sindikat «Brodotrogir» Trogir, Put brodograditelja 16
Radnički sindikat TP «Prehrana» d.d. Split,  Put Vrbovnika bb
Nezavisni strukovni sindikat zaposlenika Zračne luke Split-Kaštela, Kaštel Štafilić
Sindikat djelatnika u kulturi Hrvatskog narodnog kazališta Split, Poljana T.    Ujevića bb
Nezavisni sindikat «Laurus-Bellevue» d.o.o. Split, Bana Jelačića 2
Sindikat vozača i prometnih radnika «Promet» Split, Hercegovačka 20
Nezavisni sindikat «Diokom-Komerc» d.d. Split, Put Brodarice 6
Nezavisni sindikat «Jadransko osiguranje» d.d. Split, Kamila Tončića 2
Nezavisni sindikat djelatnika «Autopoduzeće» d.d. Imotski, Kralja Zvonimira  75
Nezavisni sindikat «Diokom-Termoplastika» d.d. Split, Put Brodarice 6
Nezavisni sindikat «Vodogradnja» Imotski, Kamenolom bb
Nezavisni sindikat «Neptun» Komiža, Put Kamenice 1
Udruga sindikata «Doma zdravlja» Split, Starčevićeva 1
Sindikat radnika «Vodogradnja» d.d. Imotski, Kamenolom bb
Nezavisni sindikat JP «Promet» Split, Hercegovačka 20
Sindikat zaposlenika «Marbo Market» Trogir, Alojzija Stepinca 1
Nezavisni sindikat «Jadroplastika» d.d. Trogir, Seget Donji, Put Konavcina 10
Nezavisni sindikat «Dalmacijaturist» Split, Obala hrvatskog narodnog preporoda 5
Nezavisni sindikat «Ilova» d.d. Split, Dujmovača bb
Nezavisni sindikat «Dom za odrasle osobe» Trogir, Tina Ujevića 11
Nezavisni sindikat «Vodovod i kanalizacija» Split, Biokovska 3
Novi sindikat zaposlenika «Ilova» d.d. Split, Dujmovača bb
HUS-sindikat radnika JKP «Komiža» Komiža, Riva Sv. Mikule 15
Nezavisni sindikat radnika «Prerada-Pekarstvo» d.o.o. Split, Zagorski put  37
HUS-sindikat zaposlenika javne ustanove «Športski objekti» Split, Osječka 11
Neovisni sindikat zaštitara «Gradske sigurnosti» Split, Nazorov prilaz 5
Nezavisni sindikat HUS «Poduzeće za ceste» d.d. Split, Hercegovačka 104
Sindikat zaposlenika «Poduzeća za ceste» Split, Hercegovačka 104
Nezavisni sindikat HUS «Autobusni kolodvor» Split, Obala Kneza Domagoja 12.
Nezavisni sindikat HUS PZ «Gradac» Kostanje
Radnički sindikat «Brodotrogir» Trogir, Put brodograditelja 16
Nezavisni sindikat HUS ljekarne «Prima-Pharme» Split, Put Stinica  2
Neovisni sindikat zaposlenih «Koteks» d.d. Split, Matice Hrvatske  1
Nezavisni sindikat hotelskog centra «Lav» Podstrana, Miljevac bb
Nezavisni sindikat «Parkova i nasada» Split, Kavanjinova 12
Nezavisni sindikat «Prerada» d.o.o. Omiš, U Luci 1
HUS-sindikat radnika «Dalmatinka» d.d. Sinj, Domovinskog rata 86
Nezavisni sindikat hotela «Medena» Seget Donji, Hrvatskih žrtava bb
Nezavisni sindikat radnika «Mosor» d.o.o. Omiš, Vrisovci 9
Samostalni sindikat radnika splitske «Luke» Split, Put Sjeverne luke bb.
HUS sindikat «Primorje-Prehrana» d.o.o. Makarska, Franjevački put 1
Neovisni sindikat HUS radnika «Cestar» d.d. Split, Tršćanska 1
Sindikat HUS radnika «Autoprijevoz» d.d. Sinj, Put ferate bb
Sindikat profesionalnih vatrogasaca Split, Hercegovačka 18
Sindikat radnika Dalmacije - HUS Split, Trg Republike 2/IV
Neovisni sindikat «Dalmatinka-Nova« Sinj, Domovinskog rata 86
Sindikat Vest, Riječka 12
Radnički sindikat Brodogradilišta, Put Supavla bb
Sindikat Medicinskog fakulteta, Šoltanska 2
Sindikat lučkih radnika trajektne luke Split, Split, Gat Sv.Duje 1
Sindikat radnika dječjih vrtića Grada Split-HUS Split, Split, Put Sv.Mande 11
Sindikat vozača i prometnih radnika Autoprijevoz Sinj, Sinj, Put Ferate bb
HUS-Sindikat radnika Vodoprivrede Imotski d.d. Imotski, Blajburška bb
Radnički sindikat «Transport commerce« -Solin, Put Majdana bb
Sindikat Grand Hotela Lav – Podstrana – Podstrana, Grljevačka 2 A
Sindikat lučkih radnika «Luka« Split – Split, Put Sjeverne luke bb
Nezavisni  strukovni sindikat zaposlenika Aerodroma Brač – Supetar, Zračno  pristanište Brač
Nezavisni sindikat Vodoprivrede Split, Solin, Don Frane Bulića 171
Novi sindikat Autoprijevoz Sinj, Sinj, Put Ferate bb
Sindikat vatrogasaca dobrovoljnih vatrogasnih društava Splitsko-dalmatinske županije, Split, Starčevićeva 16/1
Tvornički sindikat "Galeb", Punta 6, Omiš
Sindikat tehničkog prometnog sektora, Hercegovačka 20, Split
Nezavisni sindikat privezivača i stivadora Split, Gat Sv.Duje 1, Split
Redni broj SINDIKATI REGISTRIRANI U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
Sindikat radnika "Luka" Šibenik, Obala HRM 4, Šibenik
HUS Neovisni sindikat djelatnika "Revija", Bilice bb, Šibenik
HUS Neovisni sindikat zaposlenika Remontnog brodogradilišta Šibenik, Mandalina bb, Šibenik
Neovisni sindikat radnika TLM Šibenik, Narodnog preporoda 12, Šibenik
HUS Neovisni sindikat zaposlenika Autotransporta Šibenik, Draga bb, Šibenik
Neovisni sindikat zaposlenika TLM Šibenik, Narodnog preporoda 12, Šibenik
Nezavisni sindikat zaposlenika Lukadrvo, Mandalinskih žrtava 26, Šibenik
Udruga sindikata "Rivijera" d.d. Šibenik, V. Nazora 53, Šibenik
Neovisni sindikat zaposlenika Opće bolnice Šibenik, S. Radića 83, Šibenik
Sindikat djelatnika "Lukadrvo" Šibenik, Mandalinskih žrtava 26, Šibenik
Strukovni sindikat vozača Autotransporta Šibenik, Draga 2, Šibenik
Sindikat profesionalnih vatrogasaca Šibenik, Put groblja 2, Šibenik
Sindikat zaposlenika "Luka" Šibenik
Redni broj SINDIKATI REGISTRIRANI U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
Sindikat Varteks Varaždin, Zagrebačka 94, Varaždin
Sindikat MIV-a, Fabijanska 33, Varaždin
Sindikat radnika «Bolnica» Varaždinske Toplice, Varaždinske Toplica
Sindikat «DENIM» Novi Marof, Radnička cesta 3, Novi Marof
Nezavisni sindikat znanosti i geotehničkog fakulteta Varaždin, Hallerova aleja 7, Varaždin
Sindikat radnika općinske uprave Općine Gornji Kneginec, Kolodvorska bb, Turčin
Sindikat zaposlenika «ITAS» Ivanec, Kovačićeva 14, Ivanec
Sindikat javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina, Trenkova 44, Varaždin
Regionalni industrijski sindikat, Kratka 1, Varaždin
Sindikat gornja odjeća Varteks, Zagrebačka 94, Varaždin
Sindikat zajedničkih službi Varteks, Zagrebačka 94, Varaždin
Sindikat proizvodnja odijela Varteks, Zagrebačka 94, Varaždin
Sindikat Vis konfekcija, Svilarska 2, Varaždin
Sindikat Koni Varteks, Zagrebačka 94, Varaždin
Sindikat Boxmark, Gospodarska 12, Trnovec
Tvornički Sindikat Provel Varaždin, P. Miškine 57, Varaždin
Sindikat MOD-DIZ Varaždin, Optujska 72B, Varaždin
Nezavisni samostalni sindikat radnika Varteksa, Zagrebačka 94, Varaždin
Redni broj SINDIKATI REGISTRIRANI U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
Sindikat VITREX Virovitica, Zbora narodne garde 3, Virovitica
Sindikat POLJOPROMET Virovitica, S. Radića 132, Virovitica
Sindikat TVORNICA ŠEĆERA Virovitica, M. Gupca 254, Virovitica
Sindikat VIROVITIČANKA Virovitica, Vukovarska cesta 13, Virovitica
Sindikat KOOPERACIJA Virovitica, V. Nazora 2, Virovitica
Sindikat VIRKOM Virovitica, Kralja Petra Krešimira IV 30, Virovitica
Sindikat BRANA Virovitica, Mihanovićeva 29, Virovitica
Sindikat POLJOPRIVREDA Gradina,Trg kralja Zvonimira bb, Gradina
Sindikat SLAVONIJA Virovitica, S. Radića 2, Virovitica
Sindikat AGROSERVIS Virovitica, S. Raića 134, Virovitica
Sindikat POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO Lukač, Lukač 104, Virovitica
Sindikat POLJOPRIVREDA Suhopolje, V. Nazora 5, Suhopolje
Sindikat OPECO Virovitica, Strossmayerova 97, Virovitica
Sindikat STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED, S. Radića 134, Virovitica
Sindikat FLORA VTC Virovitica, M. Gupca 31, Virovitica
Sindikat JAVOR Virovitica, S. Radića 56, Virovitica
Sindikat ZAPOSLENIH U GAJU Slatina, N. Š. Zrinjskog 27, Slatina
Sindikat B.C.I.B. Virovitica, Gundulićeva 2 A, Virovitica
Sindikat PLIN VTC Virovitica, F. Rusana 2, Virovitica
Sindikat TRGOCENTAR Virovitica, Zbora narodne garde 1, Virovitica
Sindikat BEKI Suhopolje, K. Tomislava 277, Suhopolje
NOVI SINDIKAT TWIN Virovitica, Zbora narodne garde 2, Virovitica
Sindikat A.M.S. - Biomasa - PRODUCT, Poduzetnička zona Antunovac, bb, Virovitica
Redni broj SINDIKATI REGISTRIRANI U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI
SINDIKAT ŠUMARSTVA Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, Vinkovci
SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA POLET VINKOVCI, Trg Kralja Tomislava 1, Vinkovci
SINDIKAT RADNIKA CESTORAD d.d. VINKOVCI, Duga ulica 23, Vinkovci
SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIKA LUKE VUKOVAR, Dunavski prilaz bb, Vukovar
SINDIKAT RADNIKA SLADORANE d.d. ŽUPANJA, Naselje šećerane 63, Županja
SINDIKAT KOŽNE OBUĆE BOROVO, Dr. Ante Starčevića 2/D, Vukovar
SINDIKAT "GUMENA OBUĆA-BOROVO" Vukovar, Dr. Ante Starčevića bb, Vukovar
SINDIKAT SPAČVA VINKOVCI, Duga ulica 181, Vinkovci
SINDIKAT BOROVSKIH RADNIKA, Dr. Ante Starčevića bb, Vukovar
Redni broj SINDIKATI REGISTRIRANI U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI
HUS Nezavisni sindikat djelatnika u trgovini "Tekstil" d.d. Zadar, Trg gospe od zdravlja, Zadar
Sindikat radnika "Luka" Zadar, Gaženička 8, Zadar
HUS Demokratski sindikat djelatnika JP "Vodovodi Sjeverne Dalmacije Zadar", Špire Brusine 17, Zadar
Sindikat zaposlenika "INA - Polikem" Zadar, Gaženica bb, Zadar
HUS Neovisni sindikat djelatnika TIZ-a Zadar, Kneza Branimira 5, Zadar
Samostalni sindikat HPT Centar - Pošta Zadar, Kralja Držislava 1, Zadar
Nezavisni strukovni sindikat P/O Zračne Luke Zadar d.o.o., Zemunik
Sindikat trgovina i usluga Zadar
Redni broj SINDIKATI REGISTRIRANI U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
SINDIKAT ZAPOSLENIKA PIK VRBOVEC, MESNA INDUSTRIJA, d.d., Zagrebačka 148, Vrbovec
Redni broj SINDIKATI REGISTRIRANI U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U GRADU ZAGREBU
 SINDIKAT DJELATNIKA LABUD Zagreb, Radnička cesta 173, Zagreb
SAMOSTALNI SINDIKAT VELETRŽNICA I HLADNJAČA ZAGREB, Slavonska avenija bb, Zagreb
SINDIKAT "GRAMAT-LORIS" ZAGREB, Palmotićeva 56, Zagreb
SINDIKAT RADNIKA KONČAR-ELEKTRIČNI APARATI SREDNJEG NAPONA, Borongajska bb, Zagreb
SINDIKAT DJELATNIKA GRAFIKA - ZAGREB, Vinogradska 25, Zagreb
SINDIKAT RADNIKA KONČAR - ELEKTRIČNI VISOKONAPONSKI APARATI, Borongajska bb, Zagreb
SINDIKAT KOMUNALNIH RADNIKA ZAGREBA, Republike Austrije 11, Zagreb
SINDIKAT DJELATNIKA MUNJA, Žitnjak bb, Zagreb
SINDIKAT ZAPOSLENIKA DIONA d.d. ZAGREB, Donje Svetice 127, Zagreb
SINDIKAT CENTRA ZA STRANE JEZIKE, Vodnikova 12, Zagreb
SINDIKAT RADNIKA PETROKEMIKALIJA I PLASTIČNIH MASA, Žitnjak bb, Zagreb
SINDIKAT RADNIKA HRVATSKE TISKARE, Slavonska avenija 4, Zagreb
NEZAVISNI SINDIKAT "ZAGREBAČKE PIVOVARE", Vodovodna 11, Zagreb
NEZAVISNI SINDIKAT RADNIKA PODUZEĆA "LIPA MILL", Ivekovićeva 2, Zagreb
SINDIKAT MALE PRIVREDE, ZANATSTVA I STRANIH PREDSTAVNIŠTVA GRADA ZAGREB, Trg bana J. Jelačića 15, Zagreb
HUS- SINDIKAT RADNIKA MODIFESTA, Samoborska cesta 69, Zagreb
SINDIKAT TVORNICE KONCA "UNITAS", Getaldićeva 1, Zagreb
SINDIKAT ZAPOSLENIKA "JEDINSTVA-HUS", Samoborska cesta 145, Zagreb
RADNIČKI SINDIKAT JEDINSTVA, Samoborska cesta 145, Zagreb
SINDIKAT ZAPOSLENIKA NIK PROIZVODNJE, Radnička cesta 42, Zagreb
SINDIKAT ZAPOSLENIKA EXI, Cebini bb, Buzin
SINDIKAT ZAPOSLENIKA EMERSON, Krapinska 45, Zagreb
SINDIKAT DEKORA, Selska cesta 44, Zagreb
NEZAVISNI SINDIKAT RADNIKA STUDENTSKOG CENTRA U ZAGREBU, Savska cesta 25, Zagreb
NEZAVISNI SINDIKAT RADNIKA TŽV-GREDELJ, Trnjanska cesta 1, Zagreb
SINDIKAT TRGOVACA NA KLUPI, Ulica kralja Držislava 4, Zagreb
NEZAVISNI SINDIKAT RADNIKA ZAGREBPARKING, Bakačeva 5, Zagreb
SINDIKAT RADNIKA USTANOVE ZA REHABILITACIJU HENDIKEPIRANIH OSOBA I PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE, Avenija Dubrovnik 5, Zagreb
SINDIKAT TRGOVACA NA TRŽNICAMA I OTVORENOM, Ulica grada Vukovara 240, Zagreb
NEZAVISNI SINDIKAT RADNIKA ELEKTROKONTAKT, Radnička cesta bb, Zagreb
SINDIKAT GUMARA PROIZVODI ZAGREB, Ivanečka 1, Zagreb
SINDIKAT KAMENSKO ZAGREB, Reljkovićeva 8, Zagreb
SINDIKAT JADRAN TVORNICA ČARAPA ZAGREB, Vinka Žganeca 2, Zagreb
SINDIKAT UNITAS TVORNICA KONCA ZAGREB, Getaldićeva 1, Zagreb
SINDIKAT AD PLASTIK RIS ZAGREB, Jankomir 5, Zagreb
SINDIKAT KRZNO ZAGREB, Savski gaj XIII put 2, Zagreb
SINDIKAT ZAVODA ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA, Heinzelova 88, Zagreb
SINDIKAT VOZAČA I AUTOMEHANIČARA ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ, Ozaljska 105, Zagreb
SINDIKAT FRIZERA I KOZMETIČARA, Potok 15, Zagreb
SINDIKAT BRANITELJA I RADNIKA ZAGREBAČKOG ELEKTRIČNOG TRAMVAJA, Ozaljska 105, Zagreb
SINDIKAT BRANITELJA I RADNIKA ZAGREBAČKOG VELESAJMA, Avenija Dubrovnik 15, Zagreb
SINDIKAT BRANITELJA I RADNIKA ZAGREBAČKOG HOLDINGA PODRUŽNICE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, 1. Trokut 12, Zagreb
SINDIKAT BRANITELJAI RADNIKA VODOOPSKRBE I ODVODNJE D.O.O., D. Cesarića 63, zAGREB