Otvoren Centar za mlade

ZAGREB - U Područnom uredu Zagreb, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, otvoren je Centar za mlade koji će se baviti aktivnostima pripreme za zapošljavanje i planiranje karijere mladih, suradnjom s poslodavcima i svim zainteresiranim partnerima na lokalnom području u cilju definiranja i provedbe aktivne politike zapošljavanja mladih. Centar je otvorio ministar rada i mirovinskoga sustva prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med. Prilikom otvaranja Centra za mlade, ministar Mrsić je izjavio: "Mladi i njihova nezaposlenost najvažniji su fokus ministarstva i zavoda te su svi naši projekti i mjere koje kreiramo usmjerene na poboljšanje njihove zapošljivosti i položaja na tržištu rada. Trendovi ukazuju na porast broja mladih koji nikako ne uspijevaju naći zadovoljavajući posao ili, uopće, plaćeni posao.Kako bi smanjili rizik od nepovoljnih posljednica nezaposlenosti mladih, ulaskom u EU 01. srpnja 2013. godine započeli smo s provedbom mjera Garancije za mlade koje preporučuje Europska komisija i osigurali smo dodatna sredstva za nove mjere. U odnosu na prošlu godinu, ukupno smo povećali sredstva za 42,18% (521 milijun kuna). Sredstva iz Državnog proračuna će se dopuniti europskim sredstvima. Naime, ulaskom u Europsku uniju otvorena nam je mogućnost za financiranje mjera aktivne politike zapošljavanja iz Europskog socijalnog fonda (ESF) a kada je riječ o mladima i dodatna sredstva Fonda garancije za mlade. Hrvatski zavod za zapošljavanje već radi na pripremi projektne dokumentacije kako bi sredstva što bolje iskoristili i to upravo radi mladih osoba kojima će se tim sredstvima omogućiti ulazak na tržište rada. U prvih šest mjeseci 2013. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja sudjelovalo je ukupno 19.042 mladih osoba što je 54% od ukupno uključenih osoba u aktivnu politiku zapošljavanja. Centar za mlade zamišljen je kao središnje mjesto pružanja postojećih i novih usluga posredovanja pri zapošljavanju i profesionalnog usmjeravanja Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje koji su specijalizirani za mlade osobe koje su nezaposlene. Stoga je Centar za mlade ključno mjesto pružanja podrške u provedbi programa „Garancija za mlade“ koji mladima pomaže u kvalitetnom i učinkovitom uključivanju na tržište rada.