Svi zajedno se moramo boriti za ostvarenje prava na rad i prava na plaću

ZAGREB - Govor ministra rada i mirovinskoga sustava prof. dr. sc. Miranda Mrsića, dr. med., na IX. saboru Hrvatske udruge sindikata. Dame i gospodo, u ime Ministarstva rada i mirovinskoga sustava zahvaljujem se na pozivu, te želim naglasiti da mi je iznimna čast i zadovoljstvo obratiti se danas Saboru Hrvatske udruge sindikata. Hrvatska udruga sindikata, koja pretežito okuplja radnike iz realnog sektora, zasigurno je jedna od središnjica koja je duboko osjetila posljedice gospodarske krize, i koja sa svojim članstvom svakodnevno proživljava teške trenutke restrukturiranja, sa svim onim posljedicama koje takvi procesi sa sobom nose. Činjenica je da danas živimo u teškim vremenima, koja su obilježena smanjenom gospodarskom aktivnošću, gubitkom radnih mjesta, mjerama štednje, ugroženom socijalnom sigurnošću građana, u kojima je, na žalost, ne samo u Hrvatskoj, već i u drugim državama članicama Europske unije, privilegija imati radno mjesto i dobivati plaću na vrijeme. Živjeti i raditi u takvim okolnostima nije lako, jer se svi zajedno moramo boriti za ostvarenje onih prava koja bi, danas u 21. stoljeću, morala biti neupitna, a to su pravo na rad i pravo na plaću. Uvjeren sam da sindikalno djelovanje u takvim okolnostima zasigurno nije zahvalan posao, ali doprinos sindikata u postizanju socijalne stabilnosti, kako na razini jednog poslodavca, tako i na nacionalnoj razini, svakako je neupitan. Vlada Republike Hrvatske opredijelila se za socijalni dijalog, kao ključni mehanizam u postizanju transparentnosti u postupku donošenja odluka. Sindikati, kao najorganiziraniji dio civilnoga društva, i oni koji svakodnevno na terenu svjedoče rezultatima Vladinih mjera gospodarske i socijalne politike, pozvani su aktivno se uključiti u osmišljavanje, izradu, provedbu i nadzor svih javnih politika, te na taj način dati svoj doprinos gospodarskom i socijalnom boljitku svih građana Hrvatske, a posebice radnika. Međutim, želio bih isto tako ovom prilikom naglasiti da svako pravo nosi i određenu obvezu i odgovornost. Sudjelovati u radu Gospodarsko-socijalnog vijeća nije samo privilegij, u odnosu na sindikalne središnjice koje ne ispunjavaju kriterije reprezentativnosti, već biti članom GSV-a zahtjeva od sindikata aktivno sudjelovanje u predlaganju, ali i konstruktivnoj kritici pojedinih predloženih rješenja. Moram danas biti iskren i reći da je u dosadašnjem načinu zajedničkog rada socijalnih partnera bilo određenih manjkavosti, da možda svi zajedno nismo u potpunosti zadovoljni rezultatima socijalnog dijaloga, iako se usuđujem tvrditi da se sa sindikatima i poslodavcima razgovara više nego ikad. Vlada Republike Hrvatske svjesna je činjenice da bez uključenosti socijalnih partnera nije moguće provoditi potrebne reforme, jer samo one mjere o kojima postoji društveni konsenzus, daju željene rezultate. U proteklih dvije godine puno je toga napravljeno, ali puno posla tek nam predstoji. Ne samo kada je riječ o onim zadacima koje smo si sami zadali, već jednako tako treba imati na umu da Republika Hrvatska uskoro postaje punopravna članica Europske unije, što sa sobom nosi i određene obveze. Svjesni smo činjenice da hrvatski radnici i građani traže brze i vidljive rezultate poduzetih mjera, a uvjeravam vas da će rezultati, do danas poduzetih mjera uskoro biti vidljivi. Rekao bih da se uspješno borimo sa nelikvidnošću, sivom ekonomijom, radom na crno, neisplatom plaće. Kada je riječ o mjerama na kojima radi Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ovom prilikom bih naglasio da aktivno radimo na očuvanju radnih mjesta i u tome cilju pripremamo Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta. Radimo na reformi radnog zakonodavstva koja će imati za cilj jačanje sigurnosti radnika kroz reformu sustava otpremnina. Zaštitu na radu želimo podignuti na veći nivo, a aktivno radimo i na unapređenju sektorskog socijalnog dijaloga, te na rješavanju problema koji postoje u tvrtkama u pretežito državnom vlasništvu. Želja je Vlade Republike Hrvatske da sa snažnim, odgovornim i konstruktivnim dijalogom odgovori na sve izazove koji u budućnosti stoje pred nama. To možemo postići samo ako oko ključnih pitanja postoji društveni konsenzus, a podrška socijalnih partnera je od iznimne važnosti. Stoga je želja Ministarstva rada i mirovinskoga sustava u predstojećem razdoblju uspostaviti institucionalni okvir za socijalna dijalog, te kroz zajednički rad sa socijalnim partnerima postići visoki stupanj povjerenja koji će, uvjeren sam uskoro, rezultirati socijalnim sporazumom socijalnih partnera o strateškim pitanjima i reformama koje bi bile usmjerene na gospodarski i socijalni oporavak Hrvatske. Takav sporazum trebao bi pružiti zajedničku viziju svih nas, ali i suglasje o određenim prioritetima gospodarske i socijalne politike. Uvjeren sam da bi takav sporazum potvrdio zrelost Vlade i socijalnih partnera da zajedničkim radom izvuku Hrvatsku iz krize. Hrvatska udruga sindikata, i do sada je aktivno bila uključena u sve zakonodavne procese, ali i u rješavanje svakodnevnih problema s kojima se susreću njezini članovi. Uvjeren sam da će se odlična suradnja Ministarstva rada i mirovinskoga sustava s Hrvatskom udrugom sindikata i dalje nastaviti, te da će Hrvatska udruga sindikata i dalje biti jedan od korektora Vladine politike, ali i odgovoran socijalni partner, koji će znati prepoznati i podržati pozitivne stvari koje Vlada poduzima radi što bržeg gospodarskog i socijalnog oporavka Hrvatske. Na kraju mi preostaje samo da Vam poželim uspješan rad na ovom Saboru te u nadolazećem razdoblju. Dame i gospodo, hvala Vam na pažnji.