Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o zaštiti na radu

Sukladno Zakonu o procjeni učinka propisa, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provodi savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o zaštiti na radu. Savjetovanje se provodi na rasprava.mrms.hr u trajanju od 30 dana, do 15. ožujka 2013. godine. Svi komentari na Nacrt prijedloga iskaza i Teze o sadržaju Zakona o zaštiti na radu bit će javno dostupni, a Ministarstvo će razmotriti sve komentare te, po isteku roka, izraditi izvješće o provedenom savjetovanju. Informaciju o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću povodom izrade Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o zaštiti na radu možete preuzeti ovdje. Na temelju provedenog savjetovanja Ministarstvo će, nakon pribavljanja mišljenja nadležnih tijela, izraditi prijedlog Zakona o zaštiti na radu. Korisni dokumenti: Smjernice za dionike, javnost i zainteresiranu javnost pružaju temeljni izvor informacija i služe kao tehničko pomagalo dionicima, zainteresiranoj javnosti i javnosti kako bi aktivno sudjelovali u stvaranju kvalitetnih prijedloga propisa i javnih politika. Također pružaju informacije i savjete kako se uključiti u postupak savjetovanja tijekom provedbe postupka procjene učinaka propisa.