Jačanje administrativnih kapaciteta nadležnih tijela i provedbenih ustanova za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti

Twinning projekt „Jačanje administrativnih kapaciteta nadležnih tijela i provedbenih ustanova za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti“ u okviru programa IPA I 2009 započeo je s provedbom 27. listopada 2011., a njegovo je ukupno trajanje 15 mjeseci. Projekt je proizišao kao rezultat mjerila za zatvaranje poglavlja 2. Sloboda kretanja radnika i od velikog je interesa za Republiku Hrvatsku u okviru procesa pristupanja Europskoj uniji te će doprinijeti provedbi prioritetnih aktivnosti vezanih uz pravnu stečevinu u području slobode kretanja radnika i koordinacije sustava socijalne sigurnosti. Opći cilj projekta je jačanje administrativnih kapaciteta nadležnih tijela i provedbenih ustanova za primjenu acquis-a na području slobode kretanja radnika i koordinacije sustava socijalne sigurnosti, a svrha projekta je uspostava institucionalne i administrativne strukture za učinkovitu primjenu europskih uredbi za koordinaciju nakon pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europskoj uniji. U provedbi sudjeluju sva nadležna tijela i provedbene ustanove iz sustava socijalne sigurnosti: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Središnji registar osiguranika. Twinning partner je Kraljevina Švedska, a projekt je vrijedan 1 milijun eura. Glavne aktivnosti u okviru projekta su podijeljene u tri komponente: - Edukacija službenika koji će raditi na primjeni uredbi za koordinaciju - Analiza utjecaja slobode kretanja radnika na hrvatski administrativni sustav - Podizanje svijesti o slobodi kretanja radnika uspostavljanjem sustava informiranja radnika migranata o njihovim pravima Glavni rezultati projekta - Pojačani kapaciteti i stručno znanje svih relevantnih institucija u sustavu socijalne sigurnosti, te prijenos znanja osiguran kroz obuku budućih trenera - Više od 700 službenika iz korisničkih institucija i ministarstava je obučeno u svim granama socijalne sigurnosti - Poboljšana sveobuhvatna suradnja institucija u sustavu socijalne sigurnosti -  Izrađeno je Izvješće o preporukama za unaprjeđenje suradnje i učinkovitije funkcioniranje - Usklađene administrativne procedure za izravnu primjenu i provedbu pravila o koordinaciji s  EU uredbama za koordinaciju - Izrađeno je Izvješće o postojećim nedostacima i potrebama vezanim uz EU uredbe za koordinaciju, te priručnici/ administrativne procedure za sve grane socijalne sigurnost - Provedena sveobuhvatna analiza utjecaja slobode kretanja radnika između RH i država članica na hrvatski sustav socijalne sigurnosti - Izrađena je Analitička i financijska studija o implikacijama primjene EU uredbi za Hrvatsku. - Izrađena strategija podizanja svijesti o slobodi kretanja radnika i uspostavljen sustav informiranja radnika migranata - Razvijena je strategija za podizanje svijesti za širu javnost o pravima iz socijalne sigurnosti prilikom kretanja unutar Europske unije i strategija za širenje informacija za migrante - Dostupnost informacija vezanih za slobodu kretanja radnika široj javnosti – Održana press konferencija i izrađene brošure o pravima osoba koje se kreću unutar EU