Potpisivano Vjerodostojno tumačenje izmjena i dopuna Dodatka sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama