Javna nabava

  • Plan nabave 2018.
    • Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) Plan nabave Ministarstva rada i mirovinskoga sustava objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).
    • Plan ugovaranja po nabavnim kategorijama u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu dostupan je na linku