Katalog zakona i propisa

Na ovoj stranici nalazi se katalog zakona, propisa, ugovora ili drugih dokumenata iz djelokruga Sektora za rad i socijalno partnerstvo. Zakon o minimalnoj plaći, NN 39/13 Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u  Republici Hrvatskoj (pročišćeni tekst), NN 136/02 Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, NN 93/14 Pravilnici: Zakon o europskim radničkim vijećima, NN 93/14 Pravilnik: Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE), NN 93/14 Pravilnik: Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u vijeće radnika europskog društva i europske zadruge, NN 89/15