Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS) obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:
 • politiku zapošljavanja;
 • uređivanje radnih odnosa;
 • tržište rada i aktivnu politiku zapošljavanja;
 • programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti;
 • sustav i politiku mirovinskog osiguranja;
 • evidenciju nezaposlenosti i pomoć pri zapošljavanju;
 • socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja;
 • radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove vezano uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji;
 • radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj;
 • unapređenje sustava zaštite na radu;
 • međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja.
MRMS sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći. MRMS obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. MRMS obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dio je Vlade Republike Hrvatske koja prihvaća i podupire tržišnu ekonomiju, ali ne i čisto tržišno društvo. Vlada Republike Hrvatske opredjeljena za socijalni dijalog s predstavnicima sindikata i udruga poslodavaca koji je temelj za izgradnju socijalno-odgovornog društva. Hrvatskoj treba društvo u kojemu se radnik ne promatra kao roba i u kojemu su znanje, rad i solidarnost visoko na ljestvici društvenih vrijednosti. U društvu treba dominirati socijalna solidarnost i osjećaj da svatko doprinosi zajedničkom naporu za opće dobro u skladu sa svojim mogućnostima. U skladu s načelom razdiobne pravednosti, država mora transparentno i pod jednakim uvjetima otvarati šanse svima, i radnicima i poslodavcima. Samo tako regulirani odnosi i obveze mogu jamčiti uređeno tržište rada i sigurnu zapošljivost.