Državna tajnica Katarina Ivanković Knežević svečano uručila ugovore organizacijama civilnog društva