U Hrvatskom saboru predstavljeni Konačni prijedlog zakona o dopuni zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima te Prijedlog zakona o prijenosu vlasništva na domovima umirovljenika

Potkrepljujući Konačni prijedlog zakona o dopuni zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima državna tajnica ministarstva rada i mirovinskoga sustava Majda Burić objasnila je da je važećim zakonom iz 2013. godine uveden JOPPD obrazac, jedinstveni obrazac za objedinjeno prikupljanje i dostavu podataka o primicima i davanjima po osiguranicima, čije podatke prikuplja Porezna uprava Ministarstva financija i REGOS. Međutim, za obveze koje su nastale prije 2013. godine potrebno je omogućiti prikupljanje podataka putem obrazaca važećih u vremenu donošenja tog zakona. To su obrasci R-S i R-Sm za koje postoji bezvremensko ograničenje kako bi se obveznicima dala prilika da ispune svoju zakonsku obvezu nastalu u ranijem razdoblju te kako bi se već uplaćena sredstva doprinosa II. stupa mirovinskog osiguranja, koja stoje na privremenom računu radi nemogućnosti raspoređivanjima i povezivanja na osobne račune, mogla povezati sa zaduženjima. Predložena dopuna zakona, kojom se omogućava podnošenje podataka za obveze na starim obrascima, omogućit će daljnje smanjivanje broja nepovezanih uplata evidentiranih na privremenom računu, istaknula je državna tajnica u svome izlaganju. U proračunu nije potrebno osigurati nikakva dodatna sredstva, a konačni prijedlog zakona ne razlikuje se od prijedloga koji je u Hrvatskome saboru predstavljen početkom prosinca 2017. godine. Zaključujući raspravu državna tajica Burić naglasila je kako i ovaj zakon pridonosi jačanju Središnjeg registra osiguranika. U Saboru se raspravljalo i o Prijedlogu zakona o prijenosu vlasništva na domovima umirovljenika koji je predložio Klub zastupnika SDP-a. Državna tajnica Burić izvijestila je zastupnike u Hrvatskome saboru da Vlada Republike Hrvatske ne podržava donošenje predmetnog prijedloga zakona budući da on ne daje cjelovita normativna rješenja. Stav je Vlade da se tu problematiku treba cjelovito rješavati  u skladu s postojećom legislativom i u suradnji s Ministarstvom državne imovine. Obrazlažući stav Vlade navela je kako je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje vlasnik 26 nekretnina koje koriste ustanove za starije i nemoćne osobe čiji su osnivači jedinice lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Budući da je osnivač Zavoda za mirovinsko osiguranje Republika Hrvatska, prema Zakonu u upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH, državnom imovinom smatraju se i nekretnine Zavoda, pa se postavlja pitanje potrebe donošenja predmetnog zakona. Nadalje, kazala je, budući da su predmetne nekretnine građene sredstvima izdvojenim iz mirovina, stav je Vlade kako one trebaju ostati u vlasništvu Zavoda, odnosno dio ukupne državne imovine. Slijedom navedenoga predlaže se Hrvatskome Saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o prijenosu vlasništva na domovima umirovljenika. Foto: Hrvatski sabor /snimak zaslona