U Hrvatskom saboru predstavljen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

Obrazlažući Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima državna tajnica Majda Burić je pojasnila kako se izmjene predlažu nakon četverogodišnje primjene toga zakona da bi se uklonile uočene nejasnoće u primjeni. Dopune se predlažu zbog usklađivanja s propisima kojima se regulira poslovanje subjekta nadzora. Osnovne izmjene i dopune odnose se, naglasila je, na precizniji način reguliranja politike ulaganja imovine mirovinskih fondova u smislu unapređivanja poslovanja subjekata u obaveznom kapitaliziranom sustavu. Time se očekuje korist za sve članove obaveznih mirovinskih fondova u vidu poboljšanja kvalitete ulaganja. Također se osigurava veća sigurnost ulaganja i bolje upravljanje rizicima. Predloženim se izmjenama skraćuje rok za odabir obaveznog mirovinskog fonda sa šest mjeseci na jedan mjesec. Nadalje se proširuju modaliteti nadzora mirovinskih društava od strane HANFA-e. Time će se unaprijediti obavljanje nadzora, a uvođenje mogućnosti da agencija javno objavi podatke o izrečenim nadzornim mjerama na svojim mrežnim stranicama poboljšat će transparentnost. Također je kazala kako će Prijedlog zakona omogućiti daljnje jačanje zaštite članova mirovinskih fondova, a time i očuvanja te promicanja povjerenja u tržište kapitala. U završnoj riječi nakon provedene rasprave,  državna je tajnica istaknula da je Vlada u 2017. godini osigurala 1,2 milijarde kuna za  usklađivanje mirovina, odnosno da ih je povećala za 2,76 posto. To je najveće povećanje od 2010. godine, odnosno trostruko veće povećanje u odnosu na 2016. godinu.  Imperativ nam je povećanje broja zaposlenih, naglasila je, a da idemo u dobrom smjeru pokazuje činjenica da je 2013. godine na HZMO-u bilo 1.132.000 osiguranika dok ih je danas 1.475.000. Zaključujući, kazala je kako je mirovinski sustav stabilan, a Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava priprema cjelovitu mirovinsku reformu koja će biti upućena u saborsku proceduru u drugom kvartalu 2018. godine i čiji će cilj biti dugoročna održivost mirovinskoga sustava i adekvatnost mirovina. Foto: Hrvatski sabor / snimak zaslona