Imenovanje predstavnice Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za predsjedateljicu EMCO-PAG pododbora

Na današnjem sastanku Odbora za zapošljavanje (Employment Committee-EMCO) službeno je objavljeno kako je nova predsjedateljica EMCO-PAG pododbora, predstavnica Republike Hrvatske, Dubravka Matić, voditeljica Službe za praćenje međunarodne politike zapošljavanja, Uprave za tržište rada i zapošljavanje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i članica EMCO odbora. Predsjedanje će započeti na sljedećem sastanku EMCO-PAG-a 22. veljače 2018. godine. EMCO je osnovan temeljem članka 150. Ugovora o funkcioniranju EU i glavni je savjetodavni odbor EPSCO Vijeća u području zapošljavanja. U svom radu održava redovite sastanke s drugim odborima, osobito odborima nadležnima za gospodarske politike, socijalnu zaštitu i obrazovanje, o temama od zajedničkog interesa. Osobito važnu ulogu ima u procesu Europskog semestra održavanjem tematskih pregleda kojima se prati provedba specifičnih preporuka za države članice te implementacija Preporuka Vijeća EU iz područja zapošljavanja i tržišta rada. Predsjedatelja biraju članovi Odbora između sebe, na mandat od dvije godine, s mogućim produljenjem na još dvije godine. EMCO ima dva pododbora: ?PAG (Policy analysis group) ?Grupa za indikatore – provodi tehničke pripreme za utvrđivanje odgovarajućih pokazatelja kojima se prati provedba europskih strategija i preporuka u području zapošljavanja. EMCO-PAG provodi aktivnosti u cilju osiguravanja analitičkih podloga kojima se podržava rad EMCO-a, provodi tematske preglede o ispunjavanju obaveza iz Europskog semestra, održava kontakte s Europskom mrežom javnih zavoda za zapošljavanje te prati rad Eurofounda. Predsjedatelji oba EMCO pododbora po funkciji su i zamjenici predsjedatelja EMCO-a. Od lipnja 2017. godine predsjedateljica EMCO-a je gospođa Ilze Zvidrina iz Latvije. EMCO HR