Održana 78. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je  Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima te Zaključak o prihvaćanju Nacrta izmjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Uvodna obrazloženja dala je državna tajnica Katarina Ivanković Knežević. Govoreći o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima izvijestila je kako se one donose nakon četverogodišnje primjene zakona u cilju uklanjanja nejasnoća u primjeni te usklađivanja s drugim propisima kojima se regulira poslovanje subjekata nadzora. Također se preuzima određena terminologija iz europskih uredbi u području poslovanja subjekata u obveznom kapitaliziranom sustavu. Izmjene i dopune odnose se na preciznije reguliranje politike ulaganja imovine mirovinskih fondova te se očekuje unaprjeđenje poslovanja subjekata i koristi za sve članove obveznih mirovinskih fondova. Veća sigurnost će biti osigurana kroz prethodnu procjenu kreditne sposobnosti, a skraćuje se i rok za odabir fondova na jedan mjesec te se proširuju modaliteti nadzora mirovinskih društava od strane HANFE. Predstavljajući Zaključak o prihvaćanju Nacrta izmjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike državna je tajnica obrazložila kako Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike,  sklopljen 9. studenoga 2017. između Vlade Republike Hrvatske i reprezentativnih sindikata državnih službi, određuje da će se povoljnije pravo primijeniti i na državne službenike i namještenike, ukoliko se takvo povoljnije pravo ugovori u temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službenike i namještenike. Radi se o slijedećim pravima:
  • dodatak za znanstveni stupanj ostvaruju svi službenici neovisno je li isti u funkciji radnog mjesta ili nije,
  • naknada za bolovanje od 85% izračunavat će se, ne kao do sada od osnovne plaće, već od isplaćene plaće u prethodna tri mjeseca,
  • naknada za troškove prijevoza,
  • pravo na sistematski pregled će zaposleni stariji od 50 godina ostvarivati svake 2 godine.
Foto: Vlada RH