Održan 12. sastanak Radne skupine za praćenje mjera aktivne politike zapošljavanja

U Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, pod predsjedanjem državne tajnice Katarine Ivanković Knežević, održan je dvanaesti sastanak  Radne skupine za praćenje mjera aktivne politike zapošljavanja. Državna tajnica zahvalila je svim članovima skupine na doprinosu prilikom izrade Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u RH za razdoblje od 2018. – 2020. i novih mjera aktivne politike zapošljavanja koje se primjenjuju od 1. siječnja 2018. Istaknula je da je novi paket mjera predstavljen i u okviru Dana poslova u turizmu koji su održani u Osijeku i Zagrebu, da je interes za korištenje mjera dobar, te je izrazila želju za nastavkom dobre suradnje unutar Radne skupine. Radnu skupinu za praćenje mjera aktivne politike zapošljavanja čine predstavnici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva financija, Ministarstva hrvatskih branitelja, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Matice hrvatskih sindikata, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Hrvatske udruge radničkih sindikata, Nezavisnog hrvatskog sindikata, Instituta za razvoj tržišta rada, Instituta za stručno usavršavanje mladih, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Ekonomskog fakulteta i Ekonomskog instituta. Zadaće Radne skupine za praćenje provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja su analiziranje uspješnosti provedbe mjera, te predlaganje unaprjeđenja mjera.