Održan jedanaesti sastanak Radne skupine za praćenje provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja