Državna tajnica Majda Burić u Hrvatskome saboru predstavila Prijedlog Zakona o dopuni zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima i Konačni prijedlog Zakona o prestanku važenja zakona o umirovljeničkom fondu

Obrazlažući Prijedlog Zakona o dopuni zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima, državna tajnica je  navela kako je važećim zakonom uveden jedinstveni obrazac za objedinjeno prikupljanje i dostavu podataka o primicima i davanjima po osiguranicima, takozvani JOPPD obrazac na kojemu podatke prikuplja Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava i REGOS. Međutim,  za sve obveze nastale prije stupanja na snagu zakona potrebno je omogućiti prikupljanje podataka putem obrazaca važećih u vrijeme nastanka obveze. Potreba podnošenja podataka na starim obrascima RS i RSM još uvijek postoji i treba postojati i dalje bez vremenskog ograničenja, pojasnila je,  kako bi se osiguranicima dala prilika da ispune svoju zakonsku obvezu nastalu u ranijem razdoblju.Predložena dopuna zakona rješava problem nepovezanih uplata evidentiranih na privremenom računu, odnosno njihovo povezivanje sa zaduženjima i raspoređivanje na osobne račune, istaknula je zaključujući obrazloženje. Govoreći o Konačnom prijedlogu  Zakona o prestanku važenja zakona o umirovljeničkom fondu državna tajnica je navela kako je Zakon o umirovljeničkom fondu donesen  radi  izvršenja obveza proizašlih iz Zakona o odluci Ustavnoga suda RH od 12. svibnja 1998. godine kojim je uređeno obeštećivanje korisnika mirovina . Na temelju toga zakona uveden je i Umirovljenički fond iz kojega je u razdoblju od 2006. o 2016. godine HPB Invest d.o.o., društvo za upravljanje fondom,  isplatilo ukupno 10.252.748.377 kuna za 488.577 članova Umirovljeničkoga fonda. Budući da je u prosincu 2013. godine isplaćena posljednja rata obeštećenja  umirovljenicima, RH je izvršila svoju obvezu isplate članovima te je time prestala potreba za postojanjem Umirovljeničkoga fonda. Stupanjem na snagu predloženoga zakona Umirovljenički fond prestaje postojati, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje preuzet će imovinu, prava i obveze Umirovljeničkog fonda te predmete u postupcima koji nisu okončani, zaključila je svoje izlaganje. Foto: Hrvatski sabor – screenshot